Mindre plast gir ikke mer gass

DEBATT: I et innlegg i Aftenbladet 4. desember stiller Ingebjørg S. Folgerø spørsmål om konsekvenser IVARs sorteringsanlegg har på temperatur og gassbruk i Lyses fjernvarmenett.

  • Audun Aspelund
    Audun Aspelund
    Administrerende direktør, Lyse Neo
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Folgerø skriver at temperaturen i (avfalls)forbrenningsanlegget ikke er høy nok når plastavfallet sorteres ut i forkant. Avfallet brenner fortsatt av seg selv, også etter at store deler av plasten er sortert ut. Det er riktig at det benyttes noe gass i forbrenningsanlegget, men dette er begrenset til oppstart etter vedlikeholdsstans. Gassen er med andre ord forbrenningsanleggets tennbrikett.

Mister svært lite temperatur

Følgerø stiller spørsmål om hvor mye gass som brukes for å gjenoppvarme varmtvannet i ledningsnettet på vei fra forbrenningsanlegget på Forus mot for eksempel Østre bydel. Det er ikke behov for å varme opp vannet underveis, fjernvarmen distribueres i godt isolerte rør og mister dermed svært lite temperatur.

Store deler av året er det utelukkende spillvarme fra forbrenningsanlegget som forsyner alle fjernvarmekunder. På dager med minusgrader er det behov for mer energi for å opprettholde leveransen. Til dette benytter vi biogass, som er produsert fra avløpsslam og husholdningsavfall.

Mer fleksibel energiforsyning

Sammenlikner man med strømnettet, er faktisk ikke energitapet i hovednettet for fjernvarme særlig høyere. Fordelen med å ha både et fjernvarmenett og et strømnett, er at regionen får en mer fleksibel energiforsyning. Fjernvarmenettet avlaster strømnettet og frigir elektrisitet, som bidrar til at vi kan lade elbiler og bruke induksjonskokeplater selv på de kalde dagene. Dette kommer godt med på vei mot elektrifisering av samfunnet!

Les også

Ingebjørg S. Folgerø: Tøv fra Wirak om IVARs avfallsorteringsanlegg på Forus


Publisert: