Torg eller park – et nødvendig valg

Publisert: Publisert:

Debattinnlegg

 • Nils Jacobsen
  Universitetet i Stavanger

DEBATT: I Aftenbladet 19. november stiller Håkon Fossmark spørsmålet: Er vi i stand til å bygge gode torg i Stavanger? På vegne av MDG etterlyser han torg med kvaliteter som tyder på at han tenker på parker, og han viser i denne sammenheng like godt til Ajaxparken og Hermetikkparken. Foranledningen er ønsket om å utvikle Tjensvoll torg.

Jeg tillot meg derfor i Aftenbladet 24. november å hevde at torg og park er to forskjellige ting, og at vi trenger begge deler. Den 2. desember er Fossmark tilbake, nå med tilslutning fra Linda Krüger, nestleder i utvalg for miljø og utbygging. Sammen mener de at «[…] Tjensvoll torg, fortjener noe mye bedre enn grå heller og betong».

Mer enn bare et torg

Hvis dette var hele spørsmålet, er saken enkel. Men det er vanskelig å kjenne igjen Tjensvoll torg i en slik beskrivelse. Siktes det til den lille lekeplassen med klatrestativ i form av oppstablete betongelementer, har Fossmark og Krüger klart et poeng. Men er ikke Tjensvoll torg noe langt mer enn dette? Torget er en møteplass for mennesker med mange typer ærend. Direkte knyttet til torget ligger dagligvarebutikk, postkontor, legesenter, dagsentre, frisør, treningssenter og kontorer. Og sist, men ikke minst, bussholdeplassen for alle dem som bruker Tjensvoll-områdets vakre gågate og mange gangveier.

Opprinnelig inneholdt Tjensvollsenteret mange butikker for variert handlevirksomhet. Slik er det ikke lenger. Men Tjensvollsenteret og Tjensvoll torg har fortsatt en rolle å spille som møteplass. Hele Tjensvoll-området har et titalls lekeplasser og flere parkdrag. Men bare ett torg. Derfor må torget pleies, gjerne i tråd med beboernes ønsker. Da er all aktivitet et viktig pluss, – herunder også noe så enkelt som en bussholdeplass.

Banebrytende i 1975

Stavangers busser blir altfor ofte snakket ned, ikke minst av dem som ikke selv bruker buss, og gjerne med trafikksikkerhet som motiv. Det er på høy tid å framsnakke bybussene. Bussgaten fra 1975 gjennom Tjensvoll torg var banebrytende i Stavangers historie. Da må vi forvente at bussgatens plassering blir diskutert i et slikt perspektiv.

Publisert:

Les også

 1. – Tjensvoll torg må ikke bli som Hillevåg torg

 2. – Torg er ikke en park, MDG

 3. – Tjensvoll torg fortjener bedre enn grå heller og betong

Mest lest akkurat nå

 1. Fem nye smittetilfeller i Stavanger tirsdag

 2. – Et slag under beltestedet fra Høie

 3. Etter 19 år med dårlige vaner, har Ole Klemetsen fått nok. Nå starter han på et nytt prosjekt.

 4. Tina Bru sitt nye hus på Stokka må ligne på et uthus

 5. Lye-saken: Politiet tror de vil finne gutten på steinen

 6. Finansministeren: Ja til julebord på gavekort

 1. Tjensvoll
 2. Byutvikling