• Egersund Vindpark består av 33 vindmøller i Åseheia og Kolldalsheia øst for Egersund. Jon Ingemundsen

Naturrasering med skatterabatt

VINDKRAFT: All videre bygging av vindkraftverk på land i Norge må stoppes. Det betyr at det ikke gis nye konsesjoner, og at alle konsesjoner der bygging ikke er påbegynt, trekkes tilbake.