• Sosialhøgskolen holdt lenge til i lokalene til gamle Solvang skole på Vestre platå i Stavanger, før den ble en del av UiS. Knut S. Vindfallet

50 år etter sosionompionerene

JUBILEUM: I 1969 ble det første kullet sosionomer uteksaminert fra Sosialskolen i Stavanger, seinere Sosialhøgskolen og nå Institutt for sosialfag ved Universitetet i Stavanger. Det skal feires.