• Norsk gass kan hjelpe Europa å kutte utslipp, mener FrP. Her fra Sleipner A-plattformen i Nordsjøen. Fredrik Refvem

Norsk gass redder klimaet

OLJE, GASS OG KLIMA: Skal Europa klare å kutte utslipp, er det vår plikt som gassnasjon å gi Europa et bedre alternativ til kull.