Vi må videreutvikle alternativer til tvang

DEBATT: Det å gi barn helsehjelp som innebærer smertefulle prosedyrer er en kompleks problemstilling uten enkel løsning. Det som likevel må ligge til grunn for det profesjonelle arbeidet, er respekt for det enkelte barns ukrenkelighet.

«I tilfellet for mitt barn førte de gjentatte forsøkene på fastholding til en spiral av avtagende tillit hos barnet», skriver Finn Martinsen.

Debattinnlegg

 • Finn Martinsen
  Finn Martinsen
  Sandnes
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Det har vært satt søkelys på bruk av tvang mot barn i barnevern og psykiatri, og dette har løftet frem ny kunnskap om alternativer til tvang når barn vegrer seg mot nødvendig hjelp. Denne problemstillingen er også aktuell for annen helsehjelp som gis til barn, og da særlig når det gjelder smertefulle prosedyrer på sykehuset.

Tiden er nå moden for systematisk utvikling av praktiske alternativer til bruk av tvang mot barn i alle former for helsehjelp. Da mitt barn hadde behov for akutt helsehjelp med oppfølging, fikk jeg erfare på akutt poliklinikk ved SUS et handlingsforløp som speiler funn gjort i forskning ved UiO på tvangsbruk mot barn på sykehus.

Barna mister tillit til det de voksne sier og vegrer seg mot videre samarbeid.

Utvist utålmodighet

Selv om leger og sykepleiere innledningsvis tar barna på alvor og snakker direkte til dem, blir det likevel lagt for stor vekt på verbal overtalelse og utvist utålmodighet som fort leder til bruk av tvang. Barna mister da tillit til det de voksne sier og vegrer seg mot videre samarbeid.

I tilfellet for mitt barn førte de gjentatte forsøkene på fastholding til en spiral av avtagende tillit hos barnet. I tillegg kom møtet med stadig nytt personell som gikk tilbake eller endret på avtaler om prosedyrer og smertestilling som var inngått med barnet. Dette skapte naturlig nok økende usikkerhet som kunne ha vært unngått om barnet hadde fått en konsistent oppfølging og opplevelse av å bli hørt, om barnet underveis fikk beholde et grunnlag for å føle tillit til de voksne og kontroll over sin egen situasjon. Når så foreldre forventes å bistå i tvangsbruken, tas den siste følelsen av trygghet bort fra barnet. Et eksempel på en alternativ tilnærming er prøvet ut ved Rikshospitalet.

Stoppskilt

Et enkelt verktøy som et stoppskilt for barna har gitt fokus på nødvendigheten av å gi barna kontroll, trygghet og følelse av å bli hørt. Det innebærer også å gi barna tilstrekkelig tid til å forberede seg og mestre behandlingen som skal gis. I bunn ligger en erkjennelse av at forsøk på å presse barnet unødig fort gjennom ikke egentlig er effektivt, men snarere gir traumer og vanskeliggjør senere behandling. Kanskje viktigst av alt er at stoppskiltet har blitt et symbol for de voksne å stoppe opp og tenke om det er noe annerledes som kan gjøres i situasjonen.

Det å gi barn helsehjelp som innebærer smertefulle prosedyrer er en kompleks problemstilling uten enkel løsning. Det som likevel må ligge til grunn for det profesjonelle arbeidet, er respekt for det enkelte barns ukrenkelighet. Da vil bruk av tvang kun skje i nødstilfeller, og det vil i hvert slikt tilfelle sees oppriktig på hva som kunne ha blitt gjort annerledes for å lære for fremtiden.

Videreutvikle alternativer

Jeg er overbevist om at sykepleiere og leger ved SUS ønsker å videreutvikle alternativer til tvang, og at også forskningsmiljøet ved UiS ønsker å bidra med å støtte utviklingen av praksis på forskningsbasert kunnskap om barn og helsehjelp. Mitt håp er at disse kreftene får slippe mer til og endre rammevilkårene i den travle sykehushverdagen for å gi barn den hjelpen som er mest tjenlig for dem på lang sikt.

Publisert:
 1. Debatt
 2. Sykehus

Mest lest akkurat nå

 1. Drivstoffprisene har falt over sju kroner siden før sommeren

 2. Den siktede gutten innrømmer å ha startet brannen, men nekter straffskyld

 3. Kutt i norsk strømsalg til Europa ble nedsablet før jul. Plutselig snudde regjeringen

 4. NHO fnyser av disku­sjonen om utenlands­kabel: – Provosert

 5. Nå har Vik­ings prøve­spiller fått svar

 6. Politiet planlegger ikke å ta seg inn på branntomta: – Har dannet oss et godt bilde