Den norske pandemi-strategien er som å slippe inn fiendtlige soldater med stadig mer avanserte og ukjente våpen

KRONIKK: Har manglende forståelse av dynamikken i spredningen av koronaviruset preget de fleste lands tiltak mot covid-19?

«Til nå har myndighetene, i stedet for å «tette båten», drevet med øsing, og bokstavelig talt øst ut penger», skriver Endre Haraldseide.
 • Endre Haraldseide
  Endre Haraldseide
  Cand.agric.
Publisert: Publisert:
 • Endre Haraldseide er utdannet cand.agric. (tidl. landbrukskandidat, nå master i landbruksfag), med genetikk/seleksjon som fag.
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det faktum at viruset har spredt seg fra én person, betyr at alle enkeltpersonene som var smittet da sykdommen ble oppdaget utenfor Kina, hadde samme spredningspotensial som viruset fra den første. Dette gjelder fortsatt, slik at det nå er millioner av personer med samme smittepotensial som den første.

Smittetrykket er altså nå, på verdensbasis, flere millioner ganger større enn det var i starten. Hvordan bekjempe noe slikt?

Mens vi venter på granskingskommisjonen for koronapandemien, ønsker jeg å gi noen kommentarer til myndighetenes tilnærming til pandemien. Dette skjer i etterpåklokskapens lys, akkurat som rapporten fra koronakommisjonen også vil være.

Les også

Aftenbladet mener: «Etter 1945 har ingen sak berørt samfunnslivet så bredt som koronakrisen. Det må regjeringens koronakommisjon ha klart for seg»

Les også

Koronakommisjonen og samfunns­­sikkerheten etter korona

Generell beredskap

De landene som har hatt best beredskap, grunnet militært trusselbilde over lang tid, er Tyskland, Taiwan, Sør-Korea og Israel.

På bakgrunn av de enormt store årvisse forsvarsbudsjettene verden over, Norge inkludert, er det uforståelig at intensivplasser og lager av verneutstyr nær sagt overalt var i en katastrofal tankeløs hvilemodus. At det kun var et spørsmål om tid før en ny og potensielt meget farlig pandemi ville komme, var nok kjent i flere medisinske miljø.

Hva visste vi tidlig i pandemien? Dette er et nytt virus som det normalt vil kunne ta to–tre år å utvikle effektiv vaksine mot.

De kinesiske myndighetenes bekjempingsmetoder var kolossale, og flere av tiltakene ble karakterisert som inhumane. Wuhan ble hermetisert fra resten av landet, men dessverre ble ikke utenlandske besøkende testet før de forlot området, samtidig som kinesere med bopel utenlands og som hadde feiret det kinesiske nyttår (24.–29. januar) reiste tilbake. Det er ikke kjent at noen måtte i karantene etter oppholdet i Kina.

Følgene kjenner vi. Kina er nærmest smittefritt, verden er nedsmittet. Om noen kan klandres for dette, er ikke godt å si, ting skjedde veldig fort.

Hva burde vi ha forstått og skaffet av kunnskap?

Kinesernes strategi skulle satt en kraftig støkk i våre ansvarlige myndigheter som umiddelbart burde ha forstått at dette er uhyre alvorlig, og mobilisert alle lovlige tiltak til bekjemping av viruset.

Administrasjonen i USA fikk meget tidlig alarmerende opplysninger fra Kina som indikerte at en parallell til spanskesyken var under oppseiling.

Dette skulle absolutt vært kommunisert verden rundt. Ble Verdens helseorganisasjon (WHO) informert?

Lite tyder ellers på at myndigheter generelt undersøkte hvilken kunnskap USA baserte sin plutselige avgjørelse om å kansellere alle flyginger til Kina. Dette førte for øvrig til at den ferdige handelsavtalen mellom Kina og USA ble lagt død. Det er ved dette stadiet i pandemiens utvikling og bekjemping at tiltakene har vært mangelfulle.

Det Norge burde ha gjort

Hvordan bekjempe noe slikt? Jo, slik:

 • Hindre all import av smitte ved å innføre effektive kriterier for grensepassering:
 • Obligatorisk testing ved grensepassering og videre konsekvent plassering i et strengt gjennomført karanteneopphold lik antatt inkubasjonstid, og så ny negativ test før frislipp.
 • Sette meget store ressurser inn på å bygge opp generell massetesting så snart som mulig, og foreta intensiv smittesporing.
 • Konsekvent gjennomføring av karantenetiden av alle nærkontakter til de smittede.
 • Dersom det var kvalifisert tvil om evnen til å gjennomføre disse tiltakene helt i begynnelsen, kunne man gardere med fullstendig nedstengning ca. én måned, men fortsatt med de forannevnte tiltakene.

Slik ville vi sannsynligvis kunnet kvitte oss med viruset relativt raskt mens smittetallene ennå var lave, eller holde antall smittede på et meget lavt nivå.

Resultatet hadde da vært et relativt normalt fungerende samfunn. Det er ikke usannsynlig at et slikt alternativ for bekjemping bare ville utgjort brøkdeler av den totale innsatser det som er brukt til nå, med en smittesituasjon som har karakter av en nasjonal ulmebrann med utmattende og dyre restriksjoner.

Systemet hadde også kunnet slippe inn nødvendig antall fremmedarbeidere, men det ville forutsette at den enkelte måtte gjennomføre to ukers karantene. Det ser ut for at New Zealand har praktisert en lignende strategi. De har nå et nærmest normalfungerende samfunn.

Til nå har myndighetene, i stedet for å «tette båten», drevet med øsing, og bokstavelig talt øst ut penger, – og vi er ikke en millimeter nærmere kontroll. Strategien som er fulgt er faktisk et sisyfosarbeid eller en form for jo-jo-strategi. Når man har oppnådd en reduksjon (R-tall mindre enn 1), har man slakket på tiltakene, og så er man plutselig like langt. Og det er kun vellykkete vaksiner som kan redde oss.

Les også

Vaksineringen kan få egen gransking

Parodiske kontrollregimer

Det er skremmende at etter mer enn et års erfaring har myndigheten sørget for at grensene våre ennå er så pass åpne at vi lett kan få inn nye mutanter som kan være enda sintere enn den engelske og sørafrikanske varianten. Dette samtidig som virus som allerede er i landet, fortsatt sprer seg. Det kan sammenlignes med å ta sjansen på slippe inn fiendtlige soldater med stadig mer avanserte og ukjente våpen.

Det er meget viktig at man ved grensekontroll bruker de sikreste testen på markedet. Å gi nødvendige og unødvendige reiser ulike regimer er som en parodi når det gjelder å hindre importsmitte. Slik verden har bekjempet viruset til nå, virker den som meget potent «oppdrett» av nye mutanter. Dette er statistikk, – jo fler smittede over tid, jo flere virus som kan mutere.

Les også

Kristian Kise Haugland: «Etterpådårskapen»

Les også

UiS-forskere: «Dersom koronakommisjonen lykkes, vil den gi vesentlige bidrag til hvordan samfunnssikkerheten i Norge skal ivaretas i årene som kommer»

Vaksineflaks

Myndighetene skal likevel krediteres for, i alle fall inntil nå, å holde innleggelsen for intensivbehandling så lavt at det ikke har blitt total kollaps i helsevesenet, men tiltakene har vær meget dyre og belastende over lang tid.

Håndteringen har etter min mening på ingen måte basert seg på det enorme sprednings- og skadepotensialet som Kinas tiltak meget tidlig viste. Vurderer man dette i lys av at man slett ikke kunne forutse at effektive vaksiner kunne bli utviklet på flere år, er dette skremmende.

Hadde pandemien kommet noen få år tidligere, hadde situasjonen vært mye verre, og en katastrofe av til nå ukjente dimensjoner ville vært et faktum. Verden har i sannhet hatt flaks. Vi har mot alle odds fått effektive vaksiner. Flere av disse kan relativt hurtig justeres i forhold til nye mutanter. Det er å håpe at uventede, alvorlige negative konsekvenser av massevaksineringen ikke vil manifestere seg på sikt.

Publisert: