Stavanger kommune og Aftenbladet desinformerer om veitrafikk og vedfyring

DEBATT: Anslagsvis dør 1700 nordmenn hvert år på grunn av svevestøv fra vedfyring. Dårligere inneklima øker risikoen for hjerte- og lungesykdommer.

Forklaringen på hvorfor det er mye farlig svevestøv i luften selv om biltrafikken er lav, er såre enkel. Her Kåre Eikelands tegning fra 2002.
 • Harald N. Røstvik
  Harald N. Røstvik
  Professor, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging (ISØP), UiS
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

«Slik så det ut i Stavanger i morges», skrev Aftenbladet og viste et bilde fra trafikken i Kannik klokken 07.40 mandag 4. januar 2021. Norge var nedstengt igjen, og det var ingen trafikk på grunn av påbud om hjemmekontor.

Senere på dagen skrev avisen: «Nå er luftkvaliteten dårlig i Stavanger». Reportasjen om svevestøv og luftforurensing, inklusiv et nytt bilde fra rundkjøringen i Kannik, ga inntrykk av at dette skyldtes trafikken. Det ble ikke stilt et eneste kritisk spørsmål fra Aftenbladets journalist. Det ble heller ikke trukket en eneste logisk slutning om hvordan forurensingskilden kunne være trafikk når det ikke var trafikk.

Stavanger kommunes ikke navngitte helsesjef snakket om svevestøv, og at gatene skulle spyles. Det ble advart: «Utsatte grupper når det gjelder helsepåvirkning av forurensningen er gravide, spedbarn og barn. Disse er særlig følsomme fordi lungene er under utvikling. Barn eksponeres mer på grunn av mer forurensning i forhold til kroppsvekt enn voksne. Spesielt utsatte grupper er også de som allerede har sykdommer i luftveissystemet og hjerte-karsystemet, som astma og hjertekrampe. Eldre kan ha dårligere lungefunksjon og er derfor mer sårbare.»

Les også

Slik så det ut i Stavanger i morges (mandag)

Les også

Nå er luftkva­liteten dårlig i Stavanger (mandag)

Primitiv og utdatert energikilde

Avisen bør oppdatere seg på vedfyringene skader, og kommunen bør være mer redelig. Begge bør slutte å gi inntrykk av at dette er et problem som kun skyldes trafikken. Det er feil, og forskning har i årevis vist at det er feil.

De som ennå er i tvil, bør stille seg opp ved en av målestasjonene i en boligbydel som f.eks. på Våland klokken 23 om kvelden, når det ikke er noen trafikk. De bør spørre seg: Hvorfor viser stasjonen rødt nå? Svaret lukter og ser man mot den klare, måneopplyste himmelen. Det er vedfyringen.

Mange er redde for å bli utsatt for skade fra noe som rent statistisk ikke bør fryktes, mens de fryktløst hygger seg foran ovner og peiser og ignorer at de tar liv og skader tusenvis – både egne barn, egen familie og naboer.

Fyring med ved er en primitiv, utdatert energikilde. Ifølge Statistisk sentralbyrå stammer 61 prosent av partiklene (PM2,5) i luften i Norge fra de 1,7 millioner vedovnene, og bare 39 prosent prosent fra privatbiler, busser og lastebiler.

Norsk Institutt for Luftforurensing (Nilu) har beregnet at det i Norge hvert år dør 1700 mennesker for tidlig fordi de har vært eksponert for vedfyring (2016). Dette er også bekreftet av data fra European Environment Bureau, som allerede i 2012 viste til enda høyere tall fra Norge, 2000 døde.

King’s College i London viste i 2017 at på de verste dagene skyldtes halvparten av luftforurensingen i London vedfyring.

Les også

Harald N. Røstvik: «Hvor er de 1700 vedrøyk-korsene?»

Ja, nye vedovner brenner «renere» enn gamle, men brennes veden rett?

Helsefarlig

Barn er spesielt sårbare. Lunge- og hjerneutvikling hemmes. Globalt er røyk fra all slags vedfyring en massiv dødsårsak. Årlig dør 4 millioner av dårlig inneluft. I København (600.000 innbyggere og 16.000 vedovner) forårsaker vedfyring mer luftforurensing (PM2,5) i løpet av vinteren enn trafikken skaper i løpet av et år.

University of Sheffield har påvist at vedfyring skaper et livsfarlig inneklima. Forskningen omfattet nye ovner med filtre med Ecodesign-nivå som er obligatorisk fra 2022, og som er merket «rentbrennende» – og konkluderte med at ovnene bør merkes «helsefarlige». Innholdet av farlige partikler steg til tre ganger nivået før ovnen ble tent, til mellom 27 og 195 mikrogram per m³ inneluft. WHO anbefaler maks 25 mg. Forurensingen i rommet oppstod når man åpnet døren for å tenne opp, eller å fylle på ved. Dette kan løses ved eget luftinntak til forbrenningskammeret og mindre undertrykk i stua. Problemet som forskningen peker på, er at folk bruker vedovnene feil. De slipper gasser inn i stua.

Les også

Fem spørsmål og svar om ved: Du fyrer mest sannsynlig feil

Urovekkende funn

I en masteroppgave, som jeg veiledet ved by- og regionplanlegging ved Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging (ISØP) ved UiS, studerte byplanlegger Michal Peter-Anderson våren 2020 vedfyringens vaner og uvaner, luftforurensingen og skadene. De urovekkende funnene fra litteraturstudiene og spørreundersøkelsens 1429 svar fra hele Norge viste at:

 • Nordmenn er ikke er bevisst vedfyring-forurensingen. De vet ikke at selv en ny øko-merket ovn produserer samme mengde PM2,5 på en time som seks tunge kjøretøy (EURO VI).
 • Vedfyring bygger på tradisjon. De fleste fyrer ovnen slik at det gir størst utslipp. Kampanjene for bedre vedfyring har ikke hatt effekt. Folk bryr seg ikke om forurensingen. Selv folk med små barn tar ikke inn over seg helsefarene – innendørs.
 • Respondentene svarte at selv om ekspertene opplyste at vedfyring er farlig, vil de ikke endre sine fyringsvaner. De mange bøkene om «hygge» og tilhørende tv-program har ignorert alvoret. Produsentene selger ovner som om det er «ren teknologi».
 • Mange fyrer av økonomiske grunner og uttrykte at de ville slutte å fyre hvis elektrisitet ble billigere.
 • Myndighetenes støtte til bytte av ovner betyr skifte til en litt bedre ovn, ikke store teknologihopp.
 • Folk som skifter ovn, viste seg noen ganger å ha en tendens til å fyre enda mer fordi de feilaktig tror at de har fått «rentbrennende» ovn.

Det ser ut til at de to største problemene er at folk ikke får tilstrekkelig informasjon fordi mediene ikke er oppdatert, og at mange kommuner fortsetter å unnlater å informere om de akutte farene ved vedfyring. Denne unnfallenheten kan komme til å koste tusenvis av mennesker livet.

Publisert: