Vi trenger handling, ikke flere festtaler om jordvern

JORDVERN: Rogaland fylkeskommune har vedtatt at det ikke skal bygges ned mer enn 400 da matjord i året. Likevel er vi her i fylket dårligst i landet til å ta vare på den verdifulle matjorda.

Man kunne nesten tro Rogaland ikke hadde tilgjengelige arealer. Faktum er at fylket vårt har mer enn nok plass for utbygging til stort sett alle formål. Foto: Tommy Ellingsen

Debattinnlegg

 • Dagny Sunnanå Hausken
  Varaordfører i Stavanger (Sp)
Publisert: Publisert:

Raseringen som nå finner sted, er ikke bare et problem for landbruket. Den rammer matfylket Rogaland med full tyngde. Det handler om troverdighet og omdømme – og bærekraft for generasjonene som kommer etter oss.

Så langt har jordvernsaken ofte stort sett bestått av festtaler. Det er imidlertid fortsatt mulig å sette foten ned. Vi kan og bør si nei til videre nedbygging. Det politiske flertallet i Stavanger har en nullvisjon for nedbygging av matjord.

Vi har nok plass

Man kunne nesten tro Rogaland ikke hadde tilgjengelige arealer. Faktum er at fylket vårt har mer enn nok plass for utbygging til stort sett alle formål. Ett eksempel er Ryfast som knytter oss sammen med Strand kommune, en del av regionen hvor det er rikelig med areal. Nord for Boknafjorden finner vi også store muligheter. Vi ønsker å legge til rette for at det skal bo folk i hele Rogaland. Det må vi ta konsekvensen av.

Vi hører stadig vekk flotte ord og ambisiøse mål for vern av matjorda. Straks det kommer en vanskelig sak snur politikerne, spesielt dersom det blir lokket med mange arbeidsplasser. Det er ikke mer enn noen få uker siden jordvern var stridens kjerne på Ree/Svertingstad i Time. Her tapte matjorda igjen for andre næringsinteresser.

Regiondirektør i NHO Rogaland, Tone Grindland, og administrerende direktør i Abelia, Øystein Eriksen, tar i et innlegg i Aftenbladet varmt til orde for planene om datasenter på Kalberg. Her står sterke krefter på for å få etablert et datasenter. Vi som kjemper for jorda, blir raskt stemplet som motstandene av vekst og utvikling. På Kalberg kan det gå med rundt 1800 dekar matjord, 400 er fulldyrket. Det er etter sterk nedskalering av de opprinnelige planene.

Løft blikket!

Tone Grindland og Øystein Eriksen mener vi må løfte blikket og ikke la kommunegrensene være til hinder for en slik etablering. Det er jeg helt enig i. Her må vi løfte blikket å se hvor vi kan bygge datasenter uten at det går på bekostning av matjord. Det finnes muligheter både i Bjerkreim og på Gismarvik, selv om det vil ta noe lengre tid å få etablert noe her.

Vern av matjord er viktig for hver og en av oss, for hele regionen. Det handler om matfylket Rogaland, om regionen der besøkende fra hele verden har noen av de mest spektakulære opplevelsene ute i naturen, og ikke minst ved bordet. Det handler om beredskap og mulighet til å produsere rein norsk mat.

I Stavanger og Sola kommune er matjorda igjen under press. Stikkordet er bussveien fra Madla til Tananger, og i Sola. Dersom det skal bygges på begge sider av denne traseen i et belte på 300- 500m, ryker det meste av landbruket som er igjen i «gamle Stavanger» og store områder i Sola. Mener vi alvor med å ta vare på jorda her, bør denne delen av veien nedskaleres til en busstrasé.

Jeg slutter meg til det direktørene fra NHO Rogaland og Abelia selv sier: Nå må vi stå sammen. Ja, ikke sant? Vi må stå sammen – for matjorda, regionen, omdømmet, framtiden og de som kommer etter oss. Det holder ikke bare med festtaler.

Her må vi løfte blikket å se hvor vi kan bygge datasenter uten at det går på bekostning av matjord. Det finnes muligheter både i Bjerkreim og på Gismarvik, selv om det vil ta noe lengre tid å få etablert noe her.
Publisert:
 1. Datasenter
 2. Jordvern

Mest lest akkurat nå

 1. Slenger døren igjen for SV, MDG og Rødt

 2. Stein fra tunnelen knuste bil i tunnel:

 3. Feil fra 1980-tallet blir dyrt – nå haster det å fikse skadene

 4. På det meste hadde hun 12 timer skjermtid på én dag. Til slutt gikk Marita (24) drastisk til verks

 5. Dette skjer i OL lørdag 31.juli

 6. – Vi ventet at flere ville komme innom