Inkludering eller diskriminering?

DEBATT: Klepp, Stavanger og andre som har vurdert livssynsbasert forskjellsbehandling bør legge disse forslagene i skuffen, og heller la endring skje gjennom at mangfoldet får leve sammen i dialog og åpenhet.

«Det kan fort bli en ny diskriminerende praksis å utelukke noen på grunn av det som handler om tro og religion. Det kan skape nye motsetninger og fordommer vi neppe har lyst til å bygge opp under», skriver biskop Anne Lise Ådnøy.

Debattinnlegg

 • Anne Lise Ådnøy
  Anne Lise Ådnøy
  Biskop i Stavanger bispedømme
Publisert: Publisert:

Kampen mot diskriminering er ennå ikke ferdig i samfunnet vårt. Vi har ennå en vei å gå for å skape større toleranse og forståelse mellom ulike grupper. Likevel, hvis kampen for mangfoldet blir ført med for sterke virkemidler, kan den i seg selv bli diskriminerende.

I Klepp og Stavanger er det foreslått å kutte støtten til frivillig kristent arbeid i noen organisasjoner, blant annet fordi alle verv i organisasjonene ikke er åpne for alle medlemmer. Her er mye godt ment, som likevel kan bli galt.

Vi trenger tydelige stemmer som peker på det mange i Kirken nå sier klart: Kjærlighet mellom mennesker av samme kjønn er likeverdig med tradisjonelle ekteskap og fortjener gode institusjonelle rammer. Det er likevel et spørsmål om hvorvidt økonomiske virkemidler er svaret på hvordan denne kampen skal kjempes videre i samfunnet vårt.

Les også

Opphetet debatt i Klepp om kristendom, kjønn og tilskudd

Les også

Ikke det offentliges oppgave å støtte trossamfunn

Rause og respektfulle

De fleste representantene for den kristne, konservative tradisjonen er rause, respektfulle og lyttende overfor de med andre synspunkt enn dem selv. Det de ønsker seg tilbake, er å selv å bli møtt med toleranse, og i dette tilfellet respekt for at noen verv i livssynsbaserte organisasjoner må innehas av personer som identifiserer seg med organisasjonens trosgrunnlag.

I forhold til kommunal støtte, bør slike organisasjoner vurderes ut fra helheten i virksomheten, ikke bare ut fra enkeltspørsmål med stor symbolverdi. Troskap mot tradisjonell teologi betyr også høy forpliktelse på idealer om nestekjærlighet, uselviskhet, global rettferdighet og utvikling, omsorg for andre og blikk for de som faller utenfor. Hvis man blir kjent med disse miljøene innenfra, vil man se at det finnes mye å heie på.

Alle har interesse av et godt samarbeid med et bredt spekter av frivillige aktører.

Bredt spekter

Ingen kommuner har kapasitet til å møte alle behov for mening, støtte og fellesskap i sitt lokalmiljø. Alle har interesse av et godt samarbeid med et bredt spekter av frivillige aktører. Mangfoldet av frivillige organisasjoner er noe av det som gjør byer og bygder til gode steder å leve, og her må tilbudet speile variasjonene av interesser i befolkningen. Det er bemerkelsesverdig at forslaget om å drive mer kontroll og sile på utvalgte deler av aktørenes ideologi dukker opp akkurat i Klepp, som nettopp ble kåret til «Norges mest kristelige kommune». Skal den delen av befolkningen som ønsker å drive livssynsaktivitet innen tradisjonelle rammer, behandles på en annen måte enn andre organisasjoner? Skal barn og unge miste kjekke og viktige innslag i hverdagen, på grunn av vedtekter som sjelden er representative for verdiene i det som faktisk skjer?

Det finnes også trekk ved andre frivillige aktører som kan være kritikkverdige. Få vil argumentere for at katolikkene må få kvinnelige prester og muslimer kvinnelige imamer før de kan få offentlig støtte til barne- og ungdomsarbeid. Det kan finnes usunne trekk i både idrettsklubber, musikkmiljøer og bedrifter, uten at kommunen skal måtte etisk sertifisere all virksomhet for å kunne bidra. De fleste ting i samfunnet er verken svart eller hvitt, men ulike nyanser av grått.

Det kan fort bli en ny diskriminerende praksis å utelukke noen på grunn av det som handler om tro og religion. Det kan skape nye motsetninger og fordommer vi neppe har lyst til å bygge opp under.

Debatt og samtale

En del av styrken i norsk tradisjon er at vi er tilbakeholdne med å redigere mangfoldet, men heller lar ting endre seg gjennom debatt og samtale. Det er det beste virkemidlet, også i møte med livssynsbaserte holdninger som virker problematiske. Klepp, Stavanger og andre som har vurdert livssynsbasert forskjellsbehandling bør derfor legge disse forslagene i skuffen, og heller la endring skje gjennom at mangfoldet får leve sammen i dialog og åpenhet.

Les også

 1. – Det privatiserte verdifellesskapet Stavanger kommune

 2. Friskoler undergraver ikke fellesskapet, Dag Mossige. De gjør det rikere

Publisert:
 1. Debatt
 2. Klepp
 3. Diskriminering
 4. Anne Lise Ådnøy

Mest lest akkurat nå

 1. På papiret var alt i orden. Bak hyttefasaden skjulte det seg underbetaling, falske timelister og livsfarlige arbeidsforhold

 2. Borgli falt stygt på sykkel i Sola Arena

 3. Smittevernoverlege: – Kan bli en fin vår og sommer, men ny bølge til høsten

 4. Bil kjørte inn i tre - kvinne fraktet til SUS

 5. Omsider får denne mannen en gate oppkalt etter seg

 6. Kulturlivet skuffet over lettelser – går ikke langt nok