Universitetet er et uenighetsfellesskap

ROLLEFORSTÅELSE: Hvis hensynet til universitetets omdømme skal styre ansattes ytringer, taper både universitetet og samfunnet.

UiS-rektor Klaus Mohn leder et uenighetsfellesskap. Ansattes ytringer i mediene står for egen regning, og er ikke noe universitetet verken skal eller vil godkjenne.
  • Rune Dahl Fitjar
    Prorektor for innovasjon og samfunn Universitetet i Stavanger
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Hard Olav Bastiansen bekymrer seg i Aftenbladet 29.10 for om det skader Universitetet i Stavangers omdømme at institusjonen «ikke fremstår som enhetlig og omforent», men i stedet preges av «sprikende synspunkter».

Jeg ville vært mye mer bekymret om universitetets ansatte var enige i ett og alt. Ny kunnskap blir til gjennom at vi legger frem argumenter, møter kritikk og utvikler vår forståelse videre. Universitetsansatte forventes å delta i samfunnsdebatten med utgangspunkt i sin faglige kompetanse, ikke som representanter for institusjonens meninger eller interesser. Bare slik kan UiS ivareta sitt samfunnsoppdrag som en kilde til kritisk kunnskap.

For egen regning

Bastiansen og flere andre er kritiske til at Karoline Holmboe Høibo signerte sin kronikk om omslagsbildet på Hadia Tajiks nye bok som fakultetsdirektør ved UiS. Samme kritikk møtte Klaus Mohn da han signerte som rektor på en kronikk om oljeskatten i vår. I mine øyne må det en del vrangvilje til for å tro at Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, for ikke å si hele universitetet, har en offisiell mening om Hadia Tajiks bok eller om oljeskatten.

Når vitenskapelig ansatte og studenter bruker sin faglige kompetanse i mediene, er det vanlig at de signerer som UiS-tilknyttede. Innholdet står likevel for forfatterens egen regning, og er ikke noe universitetet verken skal eller vil godkjenne. UiS har også både ledere og administrativt ansatte med bred faglig kompetanse som kan gi viktige bidrag i samfunnsdebatten.

En relevant debatt

Det er verdifullt for universitetet og samfunnet at også disse formidler sin kunnskap. Også i slike sammenhenger bør innholdet oppfattes å stå for forfatterens egen regning, selv om deres tilknytning til UiS gis til kjenne. Det akademiske idealet er i alle tilfeller at argumentene skal stå på egne bein, uavhengig av om de fremføres av en rektor, fakultetsdirektør, professor eller student.

Høibo har fagkompetanse som samfunnsviter og erfaring som kvinnelig leder, som er relevant for debatten hun sparket i gang. Man kan mene hva man vil om treffsikkerheten i hennes analyse, men debatten blir mer konstruktiv om vi diskuterer saken i stedet for hvordan innlegget er signert. Mange, også på UiS, er garantert uenige med Høibo i sak, undertegnede inkludert. Men universitetsansatte skal ikke gå i takt. Vi skal argumentere, møte kritikk og la de beste argumentene vinne frem.

I mine øyne må det en del vrangvilje til for å tro at Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, for ikke å si hele universitetet, har en offisiell mening om Hadia Tajiks bok eller om oljeskatten.
Publisert: