Gi kommunale krisepenger til reiselivet i Rogaland!

DEBATT: Rogalandskommunene bør følge regjeringens intensjon med den nye krisemilliarden, som er å dele den ut til hardt rammede reiselivsbedrifter. Det vil bidra til å berge lokale bedrifter og arbeidsplasser i reiselivet.

Skisentere, hoteller, utelivsbransjen og andre aktører innen reiselivet sliter for å overleve. «Ingen annen næring har tatt mer av støyten fra pandemien», skriver Kristin Krohn Devold og Terje Hansen.
  • Kristin Krohn Devold
    Adm. direktør, NHO Reiseliv
  • Terje Hansen
    Styreleder, NHO Reiseliv Vest-Norge; General Manager, Scandic Neptun
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Nylig presenterte regjeringen en ny krisepakke for næringslivet. Et særdeles viktig tiltak er at det settes av én milliard kroner til de kommunene som er hardest rammet av pandemien. Stortinget jobber nå med hvilke kommuner som skal motta støtte.

Regjeringen er tydelig på at disse midlene skal komme hardt rammede hoteller, restauranter og opplevelsesbedrifter til gode. Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland bekreftet også at midlene skal utbetales på en rask og enkel måte fra kommunene, til reiseliv, arrangements- og serveringsnæringene og destinasjonsselskaper.

Mange reiselivsbedrifter har urettmessig falt utenfor krisepakkene, men nå kan det se ut som flere av dem endelig får kompensasjon. Da må kommunene kaste seg rundt å få utbetalt midlene raskt, slik for eksempel Oslo og Bergen gjorde i romjulen etter å ha fått ekstrabevilgninger til servering- og utelivsbransjen.

Noen må prioriteres

Som finansministeren minnet om i sin fremleggelse av krisepakken: «Å hjelpe reiselivsbransjen, utelivsbransjen, kulturnæringen og transportsektoren gjennom denne krisen handler om å redde jobben til folk – over hele landet».

I utbetalingene bør en prioritere bedrifter som er rammet av lokal eller nasjonal skjenkestopp, de som ikke har mottatt støtte grunnet underskudd i 2019 etter for eksempel oppussing eller reparasjon, og ikke minst destinasjonsselskapene som har mistet inntekt fordi medlemskontingenten faller bort fra rammede reiselivsbedrifter.

I november drøftet (f.v.) hotelldirektør Dan Bergsten ved Hotel Residence i Sandnes, regiondirektør i NHO Rogaland Tone Grindland og Nav Rogalands Merethe Prytz Haftorsen hotell- og reiselivsbransjens fremtid. Nå er det enda mer usikker.
Les også

45 prosent av lokalt reiseliv vurderer oppsigelser

Mange permitterte

NHO Reiselivs nye medlemsundersøkelse, gjennomført 2.–8. februar, viser at 48 prosent av reiselivsbedrifter i Rogaland har permittert mer enn halvparten av de ansatte (permitterte i hele landet).

Bedriftene har store kostnader knyttet til slike nedstenginger og påfølgende permitteringer, som mange opplever for tredje eller fjerde gang nå. De to første ukene med lønn som bedriftene må betale selv, utgjør mer enn det de får i kompensasjon i en tid med null inntekter.

I tillegg må bedriftene selv ta kostnadene knyttet til smitteverntiltak, og ikke minst tapte varelagre etter plutselige nedstenginger.

Dessverre er regjeringen ikke villig til å ta den regningen, og vi håper Stortinget fortsetter å levere der regjeringen ikke vil, enten ved en lovendring eller ved å ta disse kostnadene inn i kompensasjonsordningen.

Det er bra at kompensasjonsordningen forlenges ut juni 2021, og at satsen for kompensasjon økes til 85 prosent av faste, uunngåelige avgifter. En annen gledelig nyhet er at regjeringen utsetter innbetaling av de fleste skatter og avgifter ytterligere, og forlenger og fyller på omstillingsordningen for event- og reiselivsnæringen med én milliard kroner.

At over 600 bedrifter søkte om 890 millioner omstillingskroner i januar, viser den store omstillingsviljen i reiselivet.

Les også

Tone Grindland/Kristin Krohn Devold: «Reiselivet trenger lav moms og økte tilskudd for å reise seg igjen»

Trenger treffsikre midler fra kommunene

Nå trenger vi alle kommuner i Rogaland med på laget for å hjelpe reiselivsnæringen ytterligere med treffsikre midler gjennom de neste månedene. Det siste året har vært en maratonkrise for norsk reiseliv, og januar førte med seg både nasjonale og regionale nedstenginger.

Nå opplyser syv av ti reiselivsbedrifter i Rogaland at de har en halvering eller mer i omsetning de siste fire ukene. Mer enn én av tre har planer for oppsigelser, og over fire av ti mangler penger til regninger som forfaller om kort tid. Like mange vurderer konkurs som en reell følge av koronaen.

Med andre ord, kassa er tom for veldig mange reiselivsbedrifter.

Et viktig ansvar hviler nå på kommunene, som er blitt bevilget én milliard kroner for å hjelpe lokale reiselivsbedrifter. Ingen annen næring har tatt mer av støyten fra pandemien, og nå haster det å hjelpe på beina igjen et reiseliv som fremover skal vokse og sysselsette flere hundretusenvis over hele landet.

–––

Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland, venter på bedre tider. Og at hun endelig kan møte kollegene igjen.
Publisert: