Perspektivmeldingen handler om å tro på en bedre fremtid – for olja

KRONIKK: Perspektivmeldingen varsler betydelig nedgang i oljeproduksjonen fram mot 2060. Ved første øyekast kan en tro at regjeringen har tatt innover seg konsekvensene et grønt skifte kan ha på norsk oljeproduksjon. Slik er det dessverre ikke.

Med den høye oljeprisen regjeringen forutsetter de neste 40 årene, oppnås Parisavtalens 1,5-gradersmål bare med omfattende karbonfangst og negative utslipp over hele verden. Er det realistisk? Skal vi få alle i verden til å droppe omstilling til fornybar energi?

Debattinnlegg

 • Fredrik Nordbø
  Seniorrådgiver for klima og grønn omstilling, WWF Verdens naturfond
 • Ragnhild Elisabeth Waagaard
  Leder, klima- og energiteamet, WWF Verdens naturfond
Publisert: Publisert:

Regjeringens spådom om 65 prosent nedgang i produksjonen de neste 40 årene kommer av naturlig minkende oljeressurser på norsk sokkel, hvor størsteparten av de tilgjengelige ressursene har blitt hentet opp. Løsningen i regjeringens øyne er derfor ikke å fremskynde omstillingen, stoppe ny lisensutdeling eller endre oljenæringens gunstige subsidieordninger – noe som kunne motvirket unødvendig klima- og omstillingsrisiko i norsk økonomi.

Tvert imot – perspektivmeldingen slår fast at vi må opprettholde leting på høyt nivå, slik at vi holder høy aktivitet, to the bitter end. Norges oljesektor er tydeligvis ikke utsatt for klimarisiko, og Tina Bru forkynner at om vi bare vil det nok, kan oljefesten fortsette en god stund til.

Les også

Mímir Kristjánsson (R): «Olje- og energiministeren tilbyr i realiteten en Bru til ingensteds»

Hva med 1,5-gradersmålet?

Til grunn for dette ligger det en forutsetning om at verden i fremtiden vil forbruke mer olje og gass enn Norge klarer å levere, på tross av Parisavtalen. Det er betimelig å spørre hva slags kunnskapsgrunnlag denne antagelsen hviler på. Jan Tore Sanner understreker at det er gjort grundige beregninger fra både Finans- og Olje- og energidepartementet. Kanskje har de brukt tiden på å regne seg frem til at oljeprisen kommer til å ligge på 50 dollar per fat olje hele veien frem til 2050, som nå legges til grunn for fremtidig forvaltning av oljeressurser og velferdsstatens fremtid?

Denne prisen fremstår som urealistisk høy, gitt at utslippene må gå mot null i 2050. Til sammenlikning slutter IEAs scenario for å holde global oppvarming under 2 grader med en oljepris på 55 dollar i 2040. Regjeringen har lagt dette tallet tilnærmet uendret til grunn for hele det følgende tiåret.

Det er verdt å merke at IEAs scenario har fått kritikk for ikke å være i tråd med 1,5-gradersmålet, samt at det baserer seg på store mengder karbonfangst og negative utslipp – uten at det legges frem et veikart for hvordan dette skal bli mulig. For at oljeprisen i 2050 skal kunne være så høy som regjeringen legger til grunn, må vi altså lykkes med karbonfangst og lagring i enorm skala over hele verden, for å muliggjøre forlenget bruk av fossil energi.

Les også

Hilde Øvrebekk: «Alle må i arbeid. Hilsen regjeringen»

Ingen omstilling nødvendig

Perspektivmeldingen er dessverre også sparsommelig på detaljer som belyser akkurat hvordan et slikt scenario skal være mulig. Det gjør at vi som ikke sitter i hjertet av petroleumsforvaltningen, må ta godviljen og fantasien i bruk for å gi analysen et skinn av troverdighet og tro på en fremtid hvor verden etterspør like mye olje i 2050, men fortsatt når 1,5-gradersmålet.

Kanskje er det slik at hele verden avblåser innfasingen av fornybar energi og heller bygger nye gasskraftverk med karbonfangst? Dette fungerer så godt at det demmer opp for alt annet etterspørselstap i olje og gassmarkedet. Ingen omstilling nødvendig.

Siden dette fungerer så godt, kanskje vi får en liten innretning på bilen som fanger CO2-en der også? Elbilen blir overflødig. Ingen omstilling nødvendig.

Kanskje mulighetene finnes innen petrokjemisk industri, altså plastproduksjon, som perspektivmeldingen lanserer som et fremtidig vekstområde for oljen? Vi finner med andre ord ut at plastforurensning ikke er så ille likevel. Sirkulærøkonomien avblåses, og vi konsumerer engangsbestikk som aldri før. For klimaets del må det da følgelig installeres karbonfangst på alle verdens avfallsanlegg hvor plasten forbrennes. Ingen omstilling nødvendig.

Eller er det skogplanting og bioenergi som skal redde oss? Vi øker produksjonen av tømmer til energiproduksjon dramatisk, og tar i bruk karbonfangst – hurra! Naturmangfold kan ofres, så lenge vi fanger så mye karbon at vi ikke trenger å kassere dieselbilen. Ingen omstilling nødvendig.

Les også

Hilde Øvrebekk: «Tette bånd i oljå»

Vær så god, neste!

De av oss som har fulgt med på utviklingen i resten av verden mot nullutslippssamfunnet, hadde nok håpet på en ordentlig analyse av oljeindustriens langsiktige forutsetninger. Selv perspektivmeldingen setter opp et alternativt «lavpris-scenario» på 30 dollar per fat olje i 2050, men regjeringen avfeier dette som urealistisk, uten videre begrunnelse eller debatt. Resultatet er at behovet for omstilling undervurderes og uthules. Det blir noe vi i Norge gjør litt på siden fordi alle snakker om det, og ikke en livsnødvendig forutsetning for langsiktig velferd.

I stedet for at oljefesten går over i nachspiel, får vi noe som ligner en hjemme-alene-fest uten tanke på morgendagen. Den uunngåelige oppvasken, bakrusen og alle ubehagelige avgjørelser om oljepolitikken overlates til neste regjering, – og konsekvensene arves av neste generasjon.

Les også

 1. Tina Bru: – Mímir Kristjánsson later som om han fører en olje­vennlig linje. Det er bare tull

 2. «Olje- og energiministeren tilbyr i realiteten en Bru til ingensteds»

 3. Oljeungen Mímir Kristjánsson setter foten ned for ny olje, nye motor­veier og cruise­skip

 4. Mimir (Rødt) vil ikke ha sluttdato for oljeindustrien

 5. Oljehøring i Stortinget: Eksdirektør varslet om ukultur

 6. – Oljejobbene som forsvinner erstattes allerede

 7. Regjeringsutvalg vil øke boligskatten – Sanner nekter

Publisert:
 1. Parisavtalen
 2. Oljepris
 3. Perspektivmeldingen
 4. Omstilling
 5. Klima

Mest lest akkurat nå

 1. Norge er åpnet opp – festen har startet i Fargegata

 2. De mener bildet er verdt millioner, og har kjempet i flere år for å få det slått fast. Til nå har de bare møtt mot­stand

 3. Oilers taper for VIF. Etter et voldsomt Oilers-press i de to siste periodene. Men Oilers fikk aldri pucken i mål

 4. I over 30 år har Egil Tveit jobbet nattevakt på Shell-en i Løkkeveien. Nå rives stasjonen – uten at det stopper Egil

 5. – Det må jo bli litt mer byturer fremover. Vi har savnet å kunne samles

 6. Berntsen: – Vi ga klar beskjed i pausen og fikk respons