Med Venstre i regjeringen skal rusavhengige få hjelp, ikke straff

DEBATT: Rusreformen er rett rundt hjørnet – en seier etter mange års kamp. Nå velger vi fornuft og humanisme foran utdaterte fordommer.

  • Jan Erik Søndeland
    Leder i Stavanger Venstre
  • Guri Melby
    Leder i Venstre
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Venstre gikk i 2017 til valg på å sette en ny, kunnskapsbasert kurs i Norges ruspolitikk. Etter at velgerne ga oss tillit på valgdagen, gikk vi inn i regjering og sikret gjennomslag for gjennomføringen av den største reformen av norsk ruspolitikk i moderne tid. De som sliter med rus, skal nå få hjelp, ikke straff. Slik kan de også få friheten og verdigheten tilbake.

I 2019 ferdigstilte Rusreform-utvalget sitt arbeid med klare anbefalinger til politikerne. Det slo fast at straff ikke begrenser narkotikabruket for de rusavhengige. Utvalgets 416 sider lange fagrapport hadde sett på internasjonal forskning og erfaringer fra andre land. Kunnskapsgrunnlaget var entydig. Det hjelper ikke å straffe folk som sliter med rus. Tvert imot kan det gjøre at de vegrer seg for å søke hjelp.

Les også

Rusreformen: Mindre mengder narkotika skal ikke lenger straffes

Les også

Opposisjonen delt om rusreformen

Realiteten i dag

Norge er i overdosetoppen i Europa. De siste fem årene var det overdosedødsfall i rundt 200 norske kommuner. I gjennomsnitt fem dødsfall hver uke. Langt flere døde av overdose enn i trafikkulykker. I Rogaland hadde vi 29 narkotikautløste dødsfall, og dette er det høyeste antallet på over 10 år.

Våre selvmordstall stiger, snarere enn å synke, det har trolig også sammenheng med rus. Dette er dramatisk. Rusreformen kan være et svar også på denne utviklingen. Det er virkelig på tide å forsterke innsatsen mot rusavhengighet.

Problemene starter ofte lenge før rusen blir avhengighetsskapende. En rekke studier viser sammenhengene mellom en vanskelig barndom, psykisk sykdom og senere rusavhengighet. Vi må møte de som sliter med hjelp og forståelse, ikke fordømmelse og straff.

Rusreformen er også en frihetsreform. Frihet fra skyldfølelse. Fra stigmatisering. Og fra rusens mest skadelige konsekvenser. Rusreformen gir en mulighet til å gi saklig og fordomsfri rusinformasjon som treffer rusbrukere hjemme – fjernt fra en visjon om det rusfrie samfunn. Nå skal samfunnet betrakte rusavhengige som pasienter, ikke som kriminelle.

Vi jobber også med en kraftsatsing på behandlingsopplegg, bo- og arbeidsmuligheter for de rusavhengige.

Les også

Solveig G. Sandelson: «Bønn til Stortinget: Vedta rusreforma!»

Venstre i spissen

Med en kunnskapsbasert rusreform er vi helt i front i verdenssammenheng. Venstre har i mange år vært alene om tiltak for å gjøre rusomsorgen mer human. Enten det gjelder mindre, men viktige satsinger, som domstolsprogram, LASSO-prosjektet og 24-timers behandlingsgaranti, eller endring av sprøyteromsloven og forsøksordning med heroinassistert behandling.

Venstre står i spissen for regjeringens rusreform, der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten.

Det er et stort gjennomslag etter flere tiår med et strafferegime som ikke har fungert.

Det siste året har vært tøft for alle, ikke minst for utsatte grupper som brått mistet viktige lavterskeltilbud. Når samfunnet åpner opp igjen, har vi muligheten til å gjøre ting enda bedre enn vi gjorde før. Vi bør starte med dem som trenger det mest. Rusreformen vil gi mennesker som sliter, større frihet, mer hjelp og mulighet til å leve gode liv.

Publisert: