Stavanger Røde Kors vil rasere Hunnedalen

DEBATT: En «hytte» på to etasjer, nesten åtte meter høy og med til sammen 765 kvadratmeter bruttoareal, passer ikke inn i Hunnedalen.

«Hytten» til Stavanger Røde Kors på 765 kvadratmeter (nederst) vil fullstendig rasere bildet av Hunnedalen (øverst).
  • Trond Sverre Pollen
    Trond Sverre Pollen
    Stavanger
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Først av alt: Jeg har ikke ett vondt ord å si om Røde Kors som organisasjon. Dette er idealistiske mennesker som stiller opp i nøden når det trengs.

Men så til saken: Vi har hytte i Hunnedalen. Når vi reiser hit, er det for å komme opp «på toppen av verden», seks hundre meter over byens stress og mas langt der nede, bort fra samfunnets mange menneskeskapte elementer og bygninger, opp til frihet, luft og naturopplevelser. Og opp til vår uendelige utsikt nedover dalen som er krydret av små, sjarmerende hytter. Dette er ikke Sirdal eller Hemsedal.

Som den rake motsetning har Hunnedalen på standhaftig vis klart å beholde sitt klassiske og tradisjonsbundne særpreg. Dette er mye takket være Gjesdal kommunes sindige reguleringsplan for området. Reguleringsplanen tillater hytter med et bebygd areal på inntil 90 kvadratmeter og maksimal mønehøyde på fem meter.

765 kvadratmeter!

Stavanger Røde Kors har nå sendt inn søknad om rammetillatelse, med tilhørende nabovarsel og skisser, til å få bygge en ny «hytte» øverst i dalen. Røde Kors’ prosjekt er på to etasjer med til sammen 765 (!) kvadratmeter bruttoareal. Og det har en mønehøyde på nesten åtte meter og en grunnflate på 400 kvadratmeter, – langt ut over det som er tillatt i reguleringsplanen.

Størrelsen til denne «hytten» bryter med alt som til nå er bygget i Hunnedalen og minner mer om en driftsbygning med kommersielle hensyn enn en hytte.

Min enkle illustrasjon, basert på mottatte skisser og oppgitte mål og kotehøyder, taler for seg.

Bygningens høyeste møne er orientert på tvers av dalen. Dette vil danne en «vegg» som sperrer fullstendig for dalens naturlige siktlinjer. I et åpent naturlandskap preget av lav vegetasjon, små hytter og lange siktlinjer vil dette fremstå som et særdeles brautende og malplassert overtramp.

Likhet for loven

Det finnes ingen absolutte argumenter og behov som skulle tilsi at det skal være nødvendig å bryte gjeldende reguleringsplan med så stor margin som det er snakk om her. Røde Kors’ beste alibi er at de er Røde Kors. Greit nok. Men jeg mener at dette ikke har tilstrekkelig tyngde i denne sammenheng, sett opp imot de store negative konsekvensene. Det bør være likhet for loven. Å gi dispensasjon for en så stor overskridelse av bestemmelsene som dette vil danne presedens for fremtidig behandling av tilsvarende byggesaker. Hvem bygger den neste «monsterhytten»? Turistforeningen? Equinor?

Hunnedalen vil etter hvert ikke lenger være Hunnedalen slik vi kjenner den i dag.

En realisering av foreslåtte prosjekt vil være et stort steg i feil retning for området, og en irreversibel forringelse av folks opplevelse av frihet og natur.

Jeg håper at bygningsrådet i Gjesdal kommune fatter den eneste riktige beslutning og avslår prosjektet i sin nåværende form.

Men jeg ønsker samtidig Stavanger Røde Kors alt vel i videre prosess med å finne en mer passende plassering og et nedskalert prosjekt som former seg mer naturlig inn landskapet, et prosjekt som bevarer Hunnedalens naturlige og idylliske egenart og karakter slik den har vært i flere generasjoner.

La oss få beholde det lille vi har igjen av naturen vår!

Publisert: