«Velferdsteknologi skal forebygge ensomhet og øke den sosiale kontakten blant eldre»

DEBATT: Den teknologien som skal tas i bruk, må være trygghetsskapende for at alle med behov, uavhengig av bolig, skal få individuell tilpasset hjelp til å mestre hverdagen.

«Eldre ønsker en hverdag der trygghet, mestring og aktivitet står i fokus. Det skal velferdsteknologi bidra til», skriver Svenn Manum i Pensjonistforbundet.
  • Svenn Manum
    Leder, Pensjonistforbundet Rogaland
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over seks år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I Pensjonistforbundet er velferdsteknologi et viktig tema. Eldre skal involveres og delta som ressurs i utviklingen av teknologien.

Tydeliggjøre de eldres krav

Virkeligheten er at i de nærmeste årene vil det bli stadig flere eldre med omsorgsbehov. Kommunene og brukerne må ta i bruk IT-systemene som et bidrag til omsorgsbehovet. Det kreves både samhandling og samkjøring for å levere gode tjenester, mener Pensjonistforbundet, som vil stille krav og tydeliggjøre de eldres krav overfor kommunene.

Les også

Lyse selger velferdsteknologi

Den teknologien som skal tas i bruk, må være trygghetsskapende for at alle med behov, uavhengig av bolig, skal få individuell tilpasset hjelp til å mestre hverdagen.

Ta i bruk løsningene

Pensjonistforbundet utdanner nå velferdsteknologiambassadører. De skal hjelpe andre med å forstå og se muligheten som teknologien gir, og ikke minst ta i bruk løsningene. Eldre ønsker en hverdag der trygghet, mestring og aktivitet står i fokus. Det skal velferdsteknologi bidra til, og Pensjonistforbundet ønsker teknologien velkommen.

Eldre har i dag færre og kortere liggetid på sykehus enn bare for noen år siden. Men, når eldre skal tilbake til eget hjem etter sykehusopphold trenger både kommunen og eldre kunnskap om hvordan man skal klare seg best mulig selv.
Økningen av eldre i befolkningen medfører at stadig flere får behov for hjemmetjenester. Uten velferdsteknologien, mangel på frivillige, mangel på samhandling og mangel på medisinsk oppfølging og aktivitet, vil familieomsorgen fremover utgjøre 50 prosent av årsverkene innenfor pleie og omsorg.

Les også

Stavanger i tet innen velferdsteknologi

Pensjonistforbundet er opptatt av de etiske utfordringene knyttet til velferdsteknologien, og at eldre skal bestemme over seg selv og sitt liv der verdighet og rett til et privatliv blir ivaretatt.

Pensjonistforbundet vil bidra

Velferdsteknologien bør etableres som en del av det kommunale tjenestetilbudet, og Pensjonistforbundet vil bidra til at både pårørende og frivillige kan involveres i utviklingen og opplæringen.
Pensjonistforbundet utdanner nå velferdsteknologiambassadører i alle landets fylker, som skal føre til at alle teknologiløsninger blir kjent og anerkjent hos den eldre del av befolkningen, som et viktig og riktig hjelpemiddel for en trygg og aktiv alderdom.

Formålet er også å forebygge ensomhet og øke den sosiale kontakten blant eldre.

Publisert: