• Problemet er at Stavanger-politikerne velger å ta midler fra det spesialpedagogiske tilbudet for å styrke det allmennpedagogiske, til tross for at barna med vedtak om spesialpedagogisk tilbud ikke vil dra samme nytte av allmennpedagogikken. Shutterstock/Scanpix (illustrasjonsbilde)

Spesialpedagoger: Stavanger kommune tar fra de svakeste barnehagebarna

Vi sterkt kritisk til kuttet i det spesialpedagogiske tilbudet i barnehagene i Stavanger kommunes budsjett for 2017 til fordel for det allmennpedagogiske, og vi stiller spørsmål ved om det er lovlig.