Kanskje vi samlet skal møte opp på skolesjefenes og skolepolitikernes kontorer?

DEBATT: Vi er mange som ikke lenger vil se på at barn og unge mister motivasjonen og motet. Vi vil ikke se flere som «faller ut» av skolen eller som «utdannes» til uføretrygd.

«Dagens kunnskapsminister har vi ikke klart å få i tale», skriver Guro Bergseth i Foreldreforeningen for Barn med Språkvansker.

Debattinnlegg

  • Guro Bergseth
    Guro Bergseth
    Hafrsfjord
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Jeg leste «Tilpasset opplæring og elever som faller mellom to stoler», skrevet av anonym kvinne i Aftenbladet 12. november.

Tusen takk

Jeg vil gjerne si tusen takk til deg «mamma» for at du tar opp dette. Dette angår mange elever og dermed også foreldre, og vi er mange som har prøvd å gjøre noe.
Du belyser et tema som bør ha høy prioritet på agendaen til skolefolk og politikere, helt til gode undervisningsmetoder for alle elever er på plass.

Som leder i FBS (Foreldreforeningen for Barn med Språkvansker) var jeg våren 2012 med på å samle og redigere 17 historier skrevet av foreldre til barn med SSV (spesifikke språkvansker).

Ødelagte barne- og ungdomsår

Tittelen på historiene ble "Omsorgssvikten som ingen snakker om", og var et naturlig valg ut ifra hvordan vi opplever at våre barn blir sviktet og glemt i skolen. Dette er historier om omsorgssvikt, ansvarsfraskrivelse og ødelagte barne- og ungdomsår. Håpet var at historiene skulle få myndighetene til å våkne.

Daværende kunnskapsminister, Kristin Halvorsen, hadde ikke tid å møte oss. Etter en del telefoner fikk vi (to mødre og to 20-åringer med SSV) et møte med to representanter fra kunnskapsdepartementet, og en fra Utdanningsdirektoratet. Vi "morer" la fram vår bekymring og kom med forslag til hva som kunne gjøres. To flotte ungdommer fortalte om sine erfaringer med skolen, lærere og medelever, og sa også noe om hvordan de ville hatt det om de fikk bestemme.
Hva kom så ut av dette; jo en takk for at vi (FBS) gjennom vårt engasjement står på for denne gruppen barn og unge, og et ønske om lykke til videre i vårt viktige arbeid for barn og unge med språkvansker.
Dagens kunnskapsminister har vi ikke klart å få i tale, vi har blant annet sendt ham historiene, men har ikke fått noen tilbakemelding.

Fraskriver seg ansvar

Sentrale politikere er raske med å fraskrive seg ansvar og skyve det over på kommunene. "Det norske skolesystemet er slik organisert at det er kommunen som skoleeier som har ansvar for at elevene får oppfylt de rettigheter de har. Dersom det oppleves at kommunen og skolen ikke tar dette ansvaret er det fylkesmannen som er statlig klage- og tilsynsinstans."
Vi er kjent med klageretten, og vi kjenner etter hvert mange som har benyttet seg av den. Samtlige vi har snakket med, har fått medhold på de fleste punkter. Men så lenge fylkesmannen bare kan påpeke feil, men ikke har noen sanksjonsmuligheter, skjer det dessverre lite og ingenting.

Vi er mange som ikke lenger vil se på at barn og unge mister motivasjonen og motet. Vi vil ikke se flere som "faller ut" av skolen eller som "utdannes" til uføretrygd.

Les også

13 grunner til at de er gode på Godeset

Protestere

Kanskje det er på tide at "morene" organiserer seg. Kanskje vi samlet skal møte opp på skolesjefenes og skolepolitikernes kontorer. Samles når kommunalstyret for oppvekst har møter og stille opp utenfor kunnskapsdepartementet, utdanningsdirektoratet og Stortinget, for en stille protest, over å ikke bli hørt. Kanskje noen da må høre på oss?

Publisert: