La folket få stemme over rushtidsavgift i bytte mot gratis buss

DEBATT: Hva om vi bytter rushtidsavgift med et prøveprosjekt med tilbud om gratis buss?

Vi trenger kraftigere virkemidler for å fylle opp bussene og få folk til å parkere flere av bilene. Det skal være kjekt å kjøre buss. Og det blir det om bussen blir gratis, hevder innsenderne.

Debattinnlegg

  • Erlend Kristensen
    Fylkestingspolitiker , MDG
  • Susanne Heart
    Fylkestingspolitiker fra MDG
Publisert: Publisert:

I koronatiden har vi hatt det fint! Ingen kø på veiene. Mens nå har realitetene innhentet oss. Kø, kork og kaos begynner å bli hverdagen igjen. Og trafikkprognosene viser at biltrafikken bare vil øke. Noen ønsker å vanne ut nullvekstmålet, ved å gjøre om definisjonen til nullvekst i fossilbiler. Gitt nybilsalget for elbiler ender på rundt 90 %, vil et slikt mål være temmelig enkelt å nå. Det er kjekkere med enkle mål å nå, enn de mer «trøblete».

Elbiler skaper også kø

Men ulempen er at vi får kork på veiene, siden elbiler tar opp like mye plass som andre biler. Spørsmålet blir derfor om vi bør revurdere rushtidsavgiftene igjen? Men kan vi innføre rushtidsavgifter med folket på laget? Hva om vi bytter rushtidsavgift med et prøveprosjekt med tilbud om gratis buss? En kompensasjon som demper opprørstrangen. For grunnen til motstanden var nok ikke at folk er kategorisk imot bompenger, men at de rammer sosialt urettferdig. De med mest å rutte med synes nok det er greit å betale litt ekstra for å kjøre køfritt, mens småbarnsforeldre tar «støyten», siden de må hente og levere barna i rushtiden.

Derfor gikk Miljøpartiet De Grønne til valg på gratis buss innenfor Bymiljøpakken i 2019. Vi kan ikke ensidig innføre økte miljøavgifter. De må følges opp med sosialt utjevnende tiltak og premiering av de som velger å ferdes miljøvennlig.

Vi må tilbake til bussen

Samtidig har koronaen ledet til at reisevanene har blitt endret. Stadig færre reiser med buss. Hva blir det neste? At vi må kutte i rutetilbudet? Er det noe som er lite samfunnsøkonomisk og heller ikke særlig miljøvennlig, så er det å kjøre rundt med store busser med tomme seter. Dette kan vi ikke la skje. Vi trenger kraftigere virkemidler for å fylle opp bussene og få folk til å parkere flere av bilene. Det skal være kjekt å kjøre buss. Og det gir en frihet til å bevege seg samtidig som man får en liten «pause».

Vi registrerer at nå tar også posisjonen i Stavanger, med ordfører Kari Nessa Nordtun, til orde for gratis buss. Fylkeskommunen har ikke penger. Men kan vi finansiere tilbudet via rushtidsavgiften? Det gledelige er at det ikke er så mye som skal til for å innføre gratis buss på Nord-Jæren. Allerede i dag betaler fylkeskommunen 75 % av regningen for driften av våre busser. Det er altså kun 25 % av finansieringen som gjenstår. Det tilsvarer rundt 1200 kroner per person. Eller 100 kr i måneden.

Et gunstig regnestykke

Det er den store fordelen om det offentlige tar hele kostnaden, i stedet for «bare» 75 %. Mens verdien for den enkelte av å ha tilbud om gratis buss vil være langt høyere. En familie på fire vil få «årskort» som i dag har en verdi på rundt 20.000,- kr. Selvsagt vil da flere fylle opp bussene. Vi tror det er mange som ville byttet gjeninnføring av rushtidsavgift mot et tilbud om gratis buss for hele familien, og på toppen av det hele kunne kjøre køfritt.

I Stockholm gjeninnførte de rushtidsavgift etter en folkeavstemning tilbake i 2006. Hva med en tilsvarende folkeavstemning om Bymiljøpakken? En folkeavstemning og tilbud om gratis buss vil begge deler skape legitimitet og være med å hindre opprør. Skal vi kunne innføre effektive miljøtiltak, må vi ha folket på laget. Ingen ønsker kø, kork eller kaos. La oss finne de gode løsningene som er best for oss alle. Tomme busseter er for dumt!

Stadig færre reiser med buss. Hva blir det neste? At vi må kutte i rutetilbudet? Er det noe som er lite samfunnsøkonomisk og heller ikke særlig miljøvennlig, så er det å kjøre rundt med store busser med tomme seter. Dette kan vi ikke la skje.
Publisert: