Opprett Energifond innland

  • Jostein Soland
    Stavanger
  • Ragnvald Albretsen
    Styreformann i Seabrokers Group
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

«Vannkraftlovens» første paragraf sier at landets vannkraftressurser tilhører og skal forvaltes til beste for allmennheten. Dette skal sikres gjennom offentlig eierskap på statlig, fylkeskommunalt og kommunalt nivå.

Norsk vannkraft er et norsk felleseie. Norsk olje og gass er et norsk felleseie. Kraft- og oljeselskap betaler derfor en tilleggsskatt – en såkalt grunnrente.

«Oljefondet» – Statens pensjonsfond utland – var den 6. august dette år på ufattelige 12.211.818.229.348 kroner: «For deg og fremtidige generasjoner» leser vi på Norges Bank Investment Managements hjemmeside. Vi er relativt sett verdens rikeste land og blir stadig rikere. Samtidig opplever folk flest en økonomisk nedtur.

Et Energifond innland kan bli et «Oljefond» i mikroformat. Dette skal sikre din og min og fellesskapets økonomi mot uvettige energipriser.

Staten tar?

Vi opplever tidenes høyeste strøm- og drivstoffpriser. Pengene renner inn i Statskassen. Penger som Staten ikke trenger, og som reduserer kjøpekraften dramatisk for folk flest.

Våre folkevalgte pynter seg med sysselsettingstallene – ledigheten har aldri være lavere. Men presset i arbeidsmarkedet er høyt. Inflasjon truer, sier økonomene. Men er det et konkursras i privatsektor som skal lette på presset i arbeidsmarkedet?

Staten tømmer nå på urimelig vis folks lommer. Noe gis tilbake til private husstander gjennom strømstøtte. Situasjonen er fortsatt akutt for lavinntektsfamilier og næringslivet. Mens vi venter på utredninger ...

Staten gir?

De nye «tilleggsskattene» må tilbake til folket. Gjennom et Energifond innland.

Samtidig må Staten sikre fyllingsgraden i våre vannmagasin mot framtidige kriser. På en slik måte at en unngår konflikter som deltaker i EUs energisamarbeid Acer.

  • Den 22. mars i år foreslo Anders Bjertnes i Energi og Klima at:
  • Vi lar (fortsatt) markedet fastsette prisen på strøm.
  • Vi sørger for at de reelle eierne – altså folket – får direkte del i utbyttet.
  • Vi sikrer ordninger som fordeler godt; for eksempel flat utbetaling per hode, uavhengig av forbruk.

Vi følger opp Bjertnes’ forslag. Det eneste punktet som krever en skikkelig gjennomgang, er fordelingskriteriet. Overføringene må treffe utfordringene der disse er størst.

Svar: Et Energifond innland

Etableringen av Energifond innland vil fortsatt la markedet fastsette prisen på strøm. Men økte priser kommer strømkundene til gode gjennom utbytte. Kriteriene for tildelingen fastsettes av våre folkevalgte, i forvissning om at de tjener folket.

Energifond innland vil komme oss alle til gode her og nå – uten at Norge kolliderer med internasjonale forpliktelser – uten at vår nasjonale økonomi svekkes. Familie- og næringslivsøkonomien styrkes i henhold til «Vannkraftlovens» formål – at ressursene skal forvaltes til beste for allmennheten.

Publisert: