Listhaug har et poeng når det gjelder Kirken

DEBATT: Kirkemøtet behandlet nylig en klimasak som gir grunnlag for i etterkant å påstå at Den norske kirke (DNK) nå blander seg inn i partipolitikk, og det mener jeg er veldig uklokt.

«Som landets desidert største trossamfunn, bør DNK være et åndelig hjem og en kirke for alle de mange millioner medlemmer den har. Uansett partitilhørighet», skriver Therese Egebakken. Her Sylvi Listhaug.

Debattinnlegg

  • Therese Egebakken
    Kirkerådsmedlem og bispedømmerådsmedlem i Stavanger 
Publisert: Publisert:

Sylvi Listhaug har i mediene etter Kirkemøtets behandling av sak «KM 15/21 Mer himmel på en truet jord – Den norske kirkes arbeid med klima, miljø og bærekraft» bedt kirken om å slutte å være et politisk parti. Her har hun et poeng.

Mer ekskluderende

Ved å vedta politiske løsninger til politisk tematikk, så ligner Kirken veldig på et politisk parti. Jeg frykter videre at dette i realiteten blir en mer ekskluderende – enn en inkluderende kirke. Det kan en jo videre spekulere i om oversikten over utmeldinger (som Nettavisen publiserte) dagen derpå allerede er en bekreftelse på.

Vi er først og fremst et trossamfunn, ikke et politisk parti!

Selvfølgelig skal Kirken kunne behandle tema som partiene jobber med, men problemet oppstår når de vedtar politiske løsninger eller -ytringer. Det fører til mer splittelse og flere negative virkninger enn positive konsekvenser. For eksempel går det an å fremheve viktigheten av forvalteransvaret uten å ytre i detalj om man ønsker stans av oljeleting eller ei.

Som landets desidert største trossamfunn, bør DNK være et åndelig hjem og en kirke for alle de mange millioner medlemmer den har. Uansett partitilhørighet. Derfor er det alvorlig at DNK har vedtatt en sak med politiske løsninger som gjør at flere nå kanskje kjenner på mindre tilhørighetsfølelse til Kirken og kanskje faktisk vurderer å melde seg ut.

Jeg har forståelse for reaksjonene som kommer fra politikere om Kirkemøtets vedtak; som innebar at Kirken nå vil be regjeringen om å lytte til en anbefaling om stans av ytterligere leteaktivitet etter olje og gass på norsk sokkel.

Selv var jeg en av de to som voterte mot hele saken under behandlingen på Kirkemøtet. Dette på grunn av flere faktorer. Først og fremst er jeg prinsipielt imot at DNK skal vedta politiske løsninger som denne saken inneholder. Videre ble vi etter min mening i denne saken nødt til å ta stilling til hva vi mener generelt om oljepolitikk, og da er mitt standpunkt at vi ikke må avvikle oljenæringen, men heller utvikle den.

Trist at så mange voterte

Det som likevel plager meg mest, er at oljepolitikk så direkte ble behandlet av det øverste organet til Den norske kirke. Jeg måtte under plenumsbehandlingen av saken minne meg selv på (flere ganger) om at jeg sitter i Kirkemøtet og ikke på et partipolitisk møte.

Vi er først og fremst et trossamfunn, ikke et politisk parti! Det er derfor trist at så mange voterte for de politiske løsningene i denne saken.

Listhaug har et poeng når hun sier at Kirken må slutte å være et politisk parti.

Publisert: