Virker tiltakene i barnevernet?

«Med utgangspunkt i den faktakunnskapen vi er i besittelse av, er det høyst usikkert om barn som havner i offentlig omsorg får det bedre enn de hadde det hjemme hos sine egne foreldre», skriver Ragnvald Bjørgaas Petersen. tegning: Solfrid Foseide

Når dokumentasjon for effekt av barnevernstiltak har uteblitt, sitter vi igjen med et barnevern som baserer sin virksomhet på skjønn og ikke på resultater.

Les hele saken med abonnement