Når Aftenbladet blir en del av sannhetskrigen

DEBATT: Journalist Harald Birkevold hadde en lett provoserende kommentar i Aftenbladet 24. november, hvor hans hovedpoeng var det kjente uttrykket «Krigens første offer er sannheten». Dette er en svært viktig påpekning, og det er derfor ekstra synd at Birkevold og Aftenbladet i kommentaren bidrar til nettopp dette og sprer det vi nå har lært heter «fake news».

Byggingen av trafostasjonen på Fagrafjell på Kalberg i Time er i gang. Den er et samarbeid mellom Statnett og Lyse. Statnett valgte stedet fordi der kan strøm fra tre separate kraftverk/linjer – Lysebotn, Tonstad og Åna Sira – sikre leveringssikkerheten, forklarer Eimund Nygaard, konsernsjef i Lyse.
  • Eimund Nygaard
    Eimund Nygaard
    Konsernsjef i Lyse
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

La meg underbygge mine påstander:

Birkevold hevder at ingen aner hvor mange arbeidsplasser som vil bli skapt ved en eventuell datasenteretablering på Kalberg. Det er nok riktig at ingen vet dette helt nøyaktig, men tre uavhengige rapporter, den siste levert på oppdrag fra regjeringen, kommer til omtrent samme konklusjon, som er at det vil kunne bli flere tusen ved en større etablering. Birkevold kan da ikke mene at vi ikke skal ha tillit til forskning og rapporter utarbeidet av eksperter, og gå over til synsing? Denne siste filosofien har vært prøvd i USA i fire år nå, og ingen ønsker vel en utvikling her på berget som definerer forskning som «fake news» dersom den ikke passer egne oppfatninger eller er befengt med visse usikkerheter?

Birkevold skriver også at et datasenter bare er en stor lagerhall som rommer maskiner og uten særlig mange ansatte. Dette er jo ikke riktig, for det vil jo være en stor kjede av leverandørbedrifter i tillegg til de direkte arbeidsplassene. Kun et fåtall av de ansatte i olje- og gassindustrien jobber faktisk ute på det produserende feltet i Nordsjøen.

Les også

Harald Minge, Næringsforeningen: «På Kalberg i Time planlegges et datalagringssenter med mulig potensial for 58.000 årsverk over en tiårsperiode og 8300 faste nye arbeidsplasser fra 2032»

Anleggsområdet på Kalberg fotografert 23. november.

«Follow the money»

Birkevold hevder videre at en i sentrale spørsmål skal basere seg på «follow the money», og basert på dette mener han at Lyses engasjement for Kalberg baserer seg på at vi skal selge strøm til et eventuelt datasenter. Dette er simpelthen ikke riktig. Det som er riktig er at datasentre vil øke behovet for strøm og slik sett være til gunst for kraftprodusenter som Lyse, men det gjelder jo uansett hvor i Norge datasentrene etableres. Gjennom det markedsbaserte kraftsystemet er sannsynligheten for at Lyse skulle vinne en konkurranse om levering av strøm til et slikt senter den samme om det skulle etableres på Østlandet, Haugalandet eller på Jæren (men vi vil jo selvsagt offensivt forsøke å få en slik kontrakt).

Selve strømnettet er fortsatt et monopol, sterkt regulert av myndighetene (også på pris). Her har Lyse Elnett monopol i regionen, men en eventuell tilknytning av et datasenter vil ikke få konsekvenser for Lyses økonomi eller andre kunder i nettet.

Birkevold avlegger også restvarme et lite besøk. Det er riktig at restvarme er en utfordring for kraftkrevende industri, men også en mulighet. Dette vil imidlertid være det samme uansett hvor et datasenter etableres. Jeg er av den bestemte oppfatning at dersom ikke jordbruket, jordbruksindustrien og alle de flinke gründerne og resten av industrien på Jæren klarer å utnytte denne varmen, så er det ingen som klarer det. Er glasset halvtomt eller halvfullt, Birkevold?

Ikke Lyses plassering

Lyse har pekt på Kalberg som et sted å etablere større datasentre på, fordi dette punktet vil få strøm fra tre uavhengige steder/linjer/kraftverk (Lysebotn, Tonstad og Åna Sira), noe som er avgjørende for denne type virksomhet. Dette betyr at leveringssikkerheten er spesielt stor fordi én, og endog to linjer kan falle ut uten at driften ved senteret forstyrres. At Statnett skulle legge en trafostasjon på Kalberg, hadde hverken vi i Lyse eller andre i regionen innvirkning på. Det vil ikke være realistisk, og langt mindre lønnsomt, å etablere tilsvarende leveringssikkerhet noe annet sted i regionen. Alternativet vil være andre steder i landet, trolig øst for langfjellene.

At et eventuelt datasenter delvis må etableres på jordbruksjord, er uheldig, men altså ikke valgt. Dersom dette skal lykkes, må da kanskje regionen stå sammen og tilbakeføre andre (og kanskje bedre?) områder til jordbruksjord slik at jordvernhensyn kan ivaretas.

Dette er imidlertid politiske avveininger og beslutninger som alle må ha respekt for skal fattes i Time kommune. Lyse har selvsagt full respekt for dette, spesielt siden vi er eid av 14 kommuner, herav også Time.

Lyse har ingen direkte økonomiske interesser i prosjektet ut over de muligheter en mulig bruk av restvarme kan representere. Lyse skal hverken eie eller drive et eventuelt datasenter.

Les også

Dette er datasenter-tomtene, ligger de i matfatet på Jæren?

Les også

Nibio-forsker: «Godt klima og god jord gjør at engarealene på Kalberg kan regnes blant de mest produktive grasarealene i landet»

Les også

Matfylket Rogaland er dårlegast i landet på jordvern

En tradisjon i Aftenbladet

Når det gjelder skepsis til innovasjon og nye muligheter, følger Birkevold for så vidt en lang tradisjon i Aftenbladet om å være negative og pessimistiske til ny teknologi og nye muligheter.

Da politikerne i Stavanger kommune tidlig på 1900-tallet diskuterte etablering av et vannkraftverk i Oltedal og muligheten for å bringe strøm til byen, var Aftenbladet sterkt negative og mente dette var «spekulasjon for spekulasjonens skyld».

Da Lyse på begynnelsen av 2000-tallet etablerte fibervirksomheten, var avisen også kritisk til hvorvidt dette var fornuftig bruk av «offentlige midler». Dette er i dag en lønnsom, og særdeles verdifull virksomhet med mer enn 800 arbeidsplasser bare i Lyse (og hvor for øvrig bare et fåtall jobber med selve fiberen).

Jeg håper Aftenbladet og Birkevold framover i større grad bestreber seg på å få frem realitetene og dilemmaene i viktige saker, og ikke bidrar til polarisering og spredning av usannheter. Nettopp når sannheten står i fare, har avisen sin kanskje viktigste oppgave.

Les også

AFTENBLADET MENER: «Politikerne bør tenke seg godt om og stille flere kritiske spørsmål når det legges opp til å bygge ut datasentre i jordbruksområder»

Publisert: