De tar den gode maten fra de gamle og tvangsdigitaliserer dem

BUDSJETT: Rådmannens forslag til økonomiplan er dyster lesning for byens eldre og svake og har ført til sterke reaksjoner fra pensjonistene.

Det betyr veldig mye at hjemmeværende og ofte ensomme pensjonister får seg et godt måltid og et lite kort besøk. I disse koronatidene er dette spesielt viktig. Foto: Heiko Junge

Debattinnlegg

  • Olaf Høie
    Senior Norge Rogaland/Sandnes
Publisert: Publisert:

Ifølge forslaget skal den mangeårige støtten til seniorsentrene Mossiges Minde og Gandsfjord fjernes. Hvert av sentrene vil da få en million kroner mindre per år. Dette vil bety at kjøkkenene på begge steder helt eller delvis blir nedlagt.
Resultatet av det blir at det ikke blir servert middag på restaurantene. Videre blir det heller ikke kjørt ut middager av frivillige hjem til pensjonistene. Til sammen dreier det seg om minst 30 000 middager pr. år.

Tanken er at maten kanskje skal komme fra kommunens sentralkjøkken. Det blir ikke det samme som et nærkjøkken hvor ivrige frivillige er en betydelig ressurs som også bidrar til lavere kostnader. På disse to sentrene møtes nå pensjonistene og får seg en god middag i hyggelig samvær og deltar på alle aktivitetene der. Hele fem dager i uken blir det nå også kjørt ut varm god middag av engasjerte frivillige til en mengde pensjonister i Sandnes.

God mat viktig for helsa

Det betyr veldig mye at hjemmeværende og ofte ensomme pensjonister får seg et godt måltid og et lite kort besøk. I disse koronatidene er dette spesielt viktig. Forsvinner middagene, vil mange få dårligere kosthold og det kan føre til at de blir reduserte og syke og vil trenge hjemmehjelp eller sykehjemsplasser.

Dette vil føre til at kommunen ikke vil spare, men heller får betydelig større utgifter, da hver sykehjemsplass koster rundt en million kroner. Det tas også sikte på at folk skal bo lengre hjemme gjennom hverdagsmestring, digitalisering og effektivisering som skal skje ved hjelp av forskjellige «dippedutter». Det er meget bra at velferdsteknologien utvikles til de som gjerne ønsker å ha mest mulig av sin alderdom hjemme, men dette tar tid, og mange eldre og syke får store problemer med å tilpasse seg dette.

En må ikke glemme at veldig mange eldre ikke har data. Varme hender og besøk vil nok fortsatt være det viktigste også i fremtiden. Reduksjon av hjemmetjenesten vil også bety en betydelig større belastning for de pårørende. Planen er også her at en skal spare penger ved mindre behov for sykehjemsplasser. Dette skjer når den såkalte «eldrebølgen» starter.

Viktig blad blir digitalt

Midt oppi dette er det nye bo og aktivitetssenteret på Sørbø/Hove foreslått utsatt til etter 2024. Er vi på vei til å komme i samme situasjon på mangel av sykehjemsplasser som Sandnes hadde for noen år siden? Den gang førte dette til et veldig stort engasjement blant de eldre, blant annet ved store demonstrasjoner med mere. . Politikerne lyttet til oss den gang og løste problemene på en god måte. Vi forventer at det samme skjer nå.

Bladet Leirgauken som alle pensjonistene får tilsendt tre ganger årlig skal bort og over på nett. Dette som er boka for pensjonistene hvor de kan lese og følge med på alle aktivitetene de kan være med på. Dette er en katastrofe for de fleste pensjonistene! Dette er for tidlig!

Husk at bare ca. 50 % i denne aldersgruppen har nett. Å lære seg dette i høy alder og kanskje være litt syk i tillegg, er veldig vanskelig. De foreslåtte innsparingene vil føre til et eldreopprør med underskriftskampanjer. I disse koronatidene blir dette en drive in-demonstrasjon på parkeringsplassen på Mossige. Kjære politikere, prioriter liv og helse først.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

  1. De trodde munnbind beskyttet. Så gikk de syke på jobb i sykehjemmet.

  2. Risa har dratt inn milliardbeløp på vindkraft - nå vil de helst ikke snakke om det

  3. Denne gaven tar helt av: – Dette er all time high. Vi har aldri sett slike tall

  4. Denne lunsjretten får du bare tak i på Jæren: - Vi får ukentlig henvendelser fra utflyttede jærbuer

  5. Da Tomas (14) landet i denne hoppe­gropen, ble han lam fra halsen og ned

  6. Danmark har vedtatt oljestans i 2050