Klimaplanen er et historisk taktskifte

Debattinnlegg

 • Sveinung Rotevatn
  Klima-og miljøminister(V)
 • Kjartan Alexander Lunde
  Leder av Rogaland Venstre
Publisert: Publisert:

DEBATT: «Regjeringens klimaplan er ambisiøs, og har et tydelig Venstre-stempel», skriver kommentator Hilde Øvrebekk i Stavanger Aftenblad. Likevel kommer det – forutsigbart nok – rituell kritikk fra MDG (Ulrikke Torgersen), som i samme avis ikke klarer å finne særlig mange flere problemer med meldingen enn at den burde ha kommet tidligere.

Venstre og regjeringens klimaplan viser hvordan vi skal nå målet under Parisavtalen og skape nye jobber. Vi skal kutte utslipp på en måte som omstiller Norge, slik at vi gir muligheter for fremtidige generasjoner. Det legger klimaplanen opp til.

For første gang har en regjering lagt frem et helhetlig utslippsbudsjett som viser hvor mye vi skal kutte år for år, og med konkrete virkemidler for å oppnå akkurat det. Derfor blir klimaplanen også omtalt som et historisk taktskifte i norsk klimapolitikk.

Samfunnet blir bedre når vi enklere kan reise kollektivt, når dieselferjer blir erstattet av hydrogenferjer, når vi utvikler fremtidens næringsliv og skaper grønne jobber. Klimapolitikken skal også være god næringspolitikk. Det viser klimaplanen til regjeringen.

Når vi har satt oss ambisiøse mål, må vi også ha tøffe virkemidler. Derfor varsler vi en kraftig økning i avgiften på klimagassutslipp og sterkere bruk av klimakrav i offentlige innkjøp. Men begge deler er med på å omstille norsk næringsliv. Fremtiden byr på store muligheter, og da må Norge være tidlig ute. Derfor satser vi på elbiler og leder an i verden i utslippsfri transport. Derfor satser vi på elferjer og skaper muligheter for maritim sektor. Derfor satser vi på hydrogen, batteriteknologi, havvind og de nye industriområdene som blir viktige i lavutslippssamfunnet.

Les også

 1. «For sent og for lite fra regjeringen»

 2. Transport står for 30 prosent av norske klimagassutslipp

 3. Klimaendringene – fra pessimisme til håp

 4. «Vi skal etterlate naturen til kommende generasjoner, ikke sant?»

Publisert:
 1. Debatt
 2. Klimapolitikk
 3. Kjartan Alexander Lunde

Mest lest akkurat nå

 1. Unge over 18 år flyttes fram i vaksinekøen

 2. Det røde huset på Madla solgt etter heftig bud­runde

 3. Flere kilometer lang kø ved Mortavika ferjekai

 4. Nå har over 60.000 fått første vaksinedose i Stavanger og Sandnes

 5. Ruben Smith overtar som sjef for Stavanger Hockey

 6. – Bare ti russ får rulle sammen samtidig