Skal nye Sandnes få ro?

DEBATT: Er det ikke på tide å legge debatten om kommunesammenslåingen mellom Forsand og Sandnes død?

– Aksjonsgruppen på Forsand, med fem medlemmer, jobber på spreng for å få til en omgjøring av kommunesammenslåingen, skriver Annelin Tangen Mjølne og Arne B. Espedal.
  • Annelin Tangen Mjølne
    Gruppeleder, Sandnes Arbeiderparti
  • Arne B. Espedal
    Nestleder Sandnes Arbeiderparti
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det har vært en lang og krevende prosess. Det er blitt brukt store ressurser på å sikre både skoler og barnehager gode rammer, og reiselivet er tilført ekstra økonomiske ressurser i form av utbedringer, investeringer og ulike støtteordninger. Sandnes har økonomiske muskler og har vist vilje til å bygge opp om Forsand.

Aksjonsgruppen på Forsand, med fem medlemmer, jobber på spreng for å holde debatten gående, og for å få til en omgjøring. Sist med spørsmål til de politiske partiene i regionen hvordan de stiller seg til omgjøring av sammenslåingen.

Den nye kommunen trenger ro og ikke stadige omkamper.

Forsand henvendte seg til Sandnes

Kort til historien så var det Forsand som henvendte seg til Sandnes for å drøfte sammenslåing i 2016. Det ble foretatt en innbyggerundersøkelse i Forsand basert på et kommunestyrevedtak, og endelig vedtak om sammenslåing skulle gjøres etter innbyggerundersøkelsen. Resultatet var at 50 prosent av innbyggerne ønsket sammenslåing med Sandnes, mens 42 prosent ønsket sammenslåing med Strand. I kommunestyremøte 7. september 2016 ble det et nytt flertall (ni mot åtte stemmer) for å søke sammenslåing med Sandnes. 26. oktober 2016 holdt det samme kommunestyret fast ved vedtaket om å slå seg sammen med Sandnes, selv om Fylkesmannen hadde en annen tilnærming.

Les også

Odd Arild Kvaløy skal jobbe for oppløsning av Nye Sandnes

To dager før Stortingets behandling 8. juni i 2017, ombestemte en av kommunestyrets medlemmer i Forsand seg, og et nytt flertall ønsket utsettelse av Stortingets behandling. Dessverre ble det en uheldig og feil behandling av saken. Dette ble også senere fastslått av Fylkesmannen. Likevel var fristen for å sende inn svar på kommunestruktur til Stortinget gått ut for lengst. Det offisielle svaret fra Forsand ble sendt 7. september 2016.

Overveldende flertall

Det ble et overveldende flertall i Stortinget for kommunesammenslåingen (141 mot 28). Det er også viktig å poengtere at Stortinget var kjent med at flertallet i Forsand hadde snudd når Stortinget bestemte sammenslåing. Det var også en offentlig høring om stortingsvedtaket fra juni var gyldig 30. november 2017. Stortingsflertallet mente at vedtaket fra juni var gyldig og la vekt på alle flertallsvedtakene som var gjort i Forsand og la ingen vekt på at Fylkesmannen mente det var en ulovlig manøver av den gang ordføreren i Forsand om ikke å ta opp saken om utsettelse.

I ettertid har det vært flere påfølgende prosesser. Det ble avholdt en folkeavstemning bare i Kolabygda, og deretterg gjort en omstridt grensejustering der blant annet Oanes og Kolabygda ble overført til Strand kommune. Dette var selvsagt imot Sandnes sin vilje, men Sandnes har ikke drevet med omkamper av den grunn.

I Sandnes er vi glad for støtten fra våre på Stortinget som har vært særdeles klare og tydelige. Hadia Tajik svarte i 2017 Aftenbladet: «Arbeiderpartiet forholder seg til de positive vedtakene som har blitt fattet av Forsand og Sandnes, og anser derfor ikke Nye Sandnes som en tvangssammenslåing. Vi vil derfor heller ikke ta initiativ til en ny behandling av spørsmålet i Stortinget». Øystein Langholm Hansen svarte i 2020 Aftenbladet: «Den saka er kjørt».

Trenger ro

Det er positivt at Høyre og Frp er klare på at de ikke vil omgjøre vedtaket etter stortingsvalget, slik at det kan bli ro. Usikkerhet, støy og forsinkelser gjør krevende prosesser enda mer krevende. Den nye kommunen trenger ro og ikke stadige omkamper. Det vil være unaturlig å omgjøre sammenslåingen før man eventuelt over tid ser behov for korrigeringer. Tilbakemeldingen fra blant annet barnehagen og skolen på Forsand er at de er veldig fornøyde med å komme inn i en organisasjon der de får og kan få mye støtte.

Publisert: