Senterpartiet bør innrømme gamle synder i asylpolitikken

DEBATT: Magnhild Meltveit Kleppa og Anita Husøy Riskedal fra Senterpartiet skriver i Aftenbladet nylig at partiet vil gi amnesti til de ureturnerbare asylsøkerne i Norge. Jeg er enig. men innlegget utelater viktig informasjon.

Saken hadde stått seg mye bedre om de startet med å si. «Vi beklager, vi ber om unnskyldning for de innstramningene som ble vedtatt i 2011 og som Senterpartiet var med på»
  • Per A. Thorbjørnsen
    Tidligere lokalpolitiker for Venstre
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

De skriver at amnestiet skal gjelde de som har bodd her i landet i over fem år og som ikke har fått oppholdstillatelse. De som lever uten rett til arbeid, helsehjelp mm.

For det første skriver de at Senterpartiet har vedtatt at de «skal gjennomgå situasjonen» for denne gruppen. Litt senere i innlegget sier de at Regjeringen må innvilge amnesti. Men det er et hav av politikk mellom «å gjennomgå en situasjon» og å innvilge amnesti. Det fremkommer særdeles uklart hva Senterpartiet egentlig mener.

Husk hva som skjedde i 2011

For det andre må de ha fullstendig glemt eller bevist utelatt hva som hva hovedårsaken til at vi fikk denne store gruppen ureturnerbare asylsøkere. Det var regjeringen Stoltenberg II (Ap, Sp og SV) som foretok innstramminger i asylpolitikken som førte til at mange asylsøkere mistet rettigheter. De mistet muligheten for skattekort. De mistet i stor grad grunnlaget for å leve verdige liv.

Undertegnede tok denne problemstillingen opp i en interpellasjon i Stavanger formannskap. Jeg skrev den gangen bl.a. i forhold til skattekort: «Bortfall av skattekort vil fra februar av være en sosial krise» for hundrevis av familier. Rådmannen svarte blant annet:

«Det handler om en allerede en sårbar og utsatt gruppe, og en rekke medieoppslag har den siste tiden synliggjort tragiske enkeltskjebner. Å leve i et land uten lovlig opphold byr på store utfordringer og dilemmaer, i hovedsak for migranten, men også for samfunnet» Vi tok opp saken med regjeringen, den fikk oppmerksomhet i Stortinget.

Men ingenting skjedde. Innstramningene ble opprettholdt. Regjeringen sto på sitt. Nå skal det legges til at SV tok dissens i regjeringen på dette spørsmålet, hvis jeg husker rett. Men Ap og Sp sto på sitt.

Den sosiale krisen var et faktum. Kleppa og Riskedal skriver videre « Me kan ikkje føre ein politikk der ei heil gruppe menneske med vitan og vilje vert plassert på utsida av samfunnet»

Innrøm gamle synder

Unnskyld meg, det var nettopp det som skjedde i 2011. Det er fint at Senterpartiet nå vil skifte kurs. Det er sannelig på tide. Denne gruppen «papirløse» som lever som rettsløse og utstøtte i det norske velferdssamfunnet, må få en ny sjanse.

Med ny politikk og med Senterpartiet i regjering må det være en smal sak å vedta amnesti for de asylsøkere som har levd «papirløse og ureturnerbare». Det er i grunnen det Meltveit og Riskedal lover.

Jeg setter stor pris på innlegget. Men saken hadde stått seg mye bedre om de startet med å si. «Vi beklager, vi ber om unnskyldning for de innstramningene som ble vedtatt i 2011 og som Senterpartiet var med på» Da hadde saken blitt betydelig mer troverdig.

Publisert: