Skal vi la Wisting hvile i fred?

DEBATT: La meg være tydelig på at verdens store energibehov tilsier at Norge må være en olje- og gassleverandør i mange, mange år framover.

Wisting-feltet er planlagt utbygd med en flytende installasjon av denne typen.
  • Arild Michelsen
    Arild Michelsen
    Stavanger
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det innebærer nye konsesjoner, aktiv letevirksomhet og utbygging av drivverdige felt.

Det er også slik at naturgass kan være en del av løsningen på det grønne skiftet. Både fordi naturgass har et mindre klimaavtrykk enn kull, og fordi gass er viktig for produksjon av hydrogen og ammoniakk, som kan bli viktige energikilder. EU har understreket hvor viktig naturgass er for deres framtidige energiforsyning. Vi må heller ikke glemme at Norge har et lavere klimaavtrykk på sin olje- og gassproduksjon enn de fleste andre produsenter, og vi jobber for å bli enda bedre. At olje- og gassproduksjonen skal utvikles, ikke avvikles er fortsatt et viktig mantra.

Men uavhengig av dette, skal vi likevel la Wisting forbli navnet på en polarhelt og ikke et utbygd oljefelt?

Tenke alternativt?

Selv om jeg nok mener at Wisting-feltet kan la seg utbygge på en miljømessig forsvarlig måte, og selv om elektrifisering vil kunne skje uten å komme i strid med samiske interesser på fastlandet, skal vi ikke likevel tenke alternativt?
Det er nemlig gode grunner til at denne utbyggingen ikke bør skje:
Det er åpenbart at havområdene er ekstra sårbare så langt nord. Det må derfor stilles ekstraordinært strenge miljøkrav til utbyggingen. Dette er krav det ikke kan kompromisses på.

Det virker også som om utbyggingen av Wisting-feltet bare er lønnsomt med den svært økonomisk gunstige oljeskattepakken, som ble innført som koronatiltak. Denne er nå redusert og må snarest avvikles. Det er i alle fall ingen mening i at oljeskattepakken skal beholdes for å gi lønnsomhet til Wisting og andre marginale felt.

Høyt konfliktnivå

Wisting er en utbygging med høyt konfliktnivå, både nasjonalt og internasjonalt. Kall det gjerne en ren symbolsak for naturvernbevegelsen og andre klimaaktivister, men konfliktnivået blir ikke mindre reelt av den grunn. En utbygging av Wistingfeltet vil derfor ha en vesentlig omdømmekostnad for Equinor og Norge som nasjon. Er det verd det?

Dessuten er Wisting primært et oljefelt. Det Europa først og fremst mangler, er gass. Kanskje vi heller bør intensivere letingen etter naturgass?
Summen av miljøkrav, mindre gunstige skatteregler og omdømmetap bør kanskje være nok til å stoppe Wisting-utbyggingen. Equinor, regjering og storting må tenke seg nøye om.

For ordens skyld. Jeg er leder av Stavanger Arbeiderparti, men mitt syn i denne saken er ikke partiets vedtatte politikk, ikke ennå i alle fall.

At olje- og gassproduksjonen skal utvikles, ikke avvikles er fortsatt et viktig mantra.
Publisert: