Klimanæringen står i fare for å knekke av koronakrisen

DEBATT: Virussituasjonen har skapt utfordringer for fornybarbransjen som er ute av vår kontroll. Det finnes imidlertid tiltak som politikerne kan iverksette for sikre at solenergi har en fremtid i Norge.

«For å unngå kollaps i solenergibransjen og ekstra byrder på folk med allerede svekket kjøpekraft, bør Stortinget og regjeringen finne sammen om å doble Enova sin støttesats til husholdninger og utsette den foreslåtte innføringen av effekttariff», skriver Andreas Thorsheim.
  • Andreas Thorsheim
    Andreas Thorsheim
    Gründer og adm. direktør i solenergiselskapet Otovo
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I disse dager rettes søkelyset på tiltak for å redde oljenæringen. Samtidig herjer debatten om hvor og hvorvidt vi kan bygge ut vindkraft i Rogaland og Norge. Paradoksalt nok innføres det samtidig tiltak som potensielt kan knuse solenergi- og enøknæringene i Norge og gjøre hverdagen dyrere for privatpersoner som ønsker å leve mer klimavennlig.

Aftenbladets lederartikkel slo 22. april fast at mer fornybar energi kan dempe globale konflikter om ressurser. Men det kan bli med ønsket om mer fornybar energi. Dessverre kan solenergi bli koronakrisens første klimaoffer: Redusert kjøpekraft skaper usikkerhet rundt privatøkonomien, som igjen innebærer at ordrereserven utover året har blitt kraftig redusert. I tillegg medfører en svak krone at importerte solcelleprodukter øker dramatisk i pris. En fersk rapport utført av Rystad Energy anslår at veksten og nye oppdrag innen sol- og vindenergi på globalt nivå nå vil falle i 2020.

Den norske solenergibransjen er innovativ og konkurransedyktig. Vi har i løpet av få år bygget opp et kompetent miljø i Norge som også satser internasjonalt.
Les også

– Norge har fantastiske muligheter, men det haster

Står på kanten av stupet

I 2021 forventes den å reduseres med ytterligere 10 prosent. Dette skyldes primært fallende valutaer mot en sterk dollar. Virussituasjonen har skapt utfordringer for fornybarbransjen som er ute av vår kontroll. Det finnes imidlertid tiltak som politikerne kan iverksette for sikre at solenergi har en fremtid i Norge. Den norske solenergibransjen er innovativ og konkurransedyktig. Vi har i løpet av få år bygget opp et kompetent miljø i Norge som også satser internasjonalt. Nå står næringen og hele satsingen på solenergi på kanten av stupet. Allerede før koronakrisen inntraff, planla regjeringen to tiltak som ville rammet fornybarbransjen hardt – reduksjon av Enova-støtte og innføring av effekttariffer på strøm. Fra 1. juli 2020 vil Enova redusere støttesatsen til husholdninger på solenergi. Dette vil redusere de økonomiske insentivene for å investere i solenergi i tiden fremover. I tillegg vil redusert støtte fra Enova redusere montasjevolumet, som vil øke prisene. I stedet for å redusere støtten, bør politikerne bruke muligheten til å heller doble støtten til forbrukere som vil investere i solenergi.

Norge skal bygge seg ut av koronakrisen og økt støtte fra Enova kan sikre at det er attraktivt å bygge klimavennlig. Dette kan gi umiddelbar effekt for sysselsettingen på den grønne grasrota landet over og forhindre konkurser i bransjen. Et slikt forslag kan enkelt gjøres uten ekstra bevilgninger over statsbudsjettet, men med å omfordele støtteordningene til Enova. Det er også verdt å nevne at denne type støtte virker umiddelbart, er avklart i henhold til ESA-regelverket når det gjelder statsstøtte og har blitt støttet av elleve miljø- og enøkorganisasjoner.

Ute på høring

Den andre ikke-koronarelaterte faktoren er forslaget om innføring av effekttariffer på strøm. Dette forslaget er nå ute på høring. Det vil bidra til at solenergi, varmepumper og etterisolering blir ytterligere dyrere for norske husstander og vil sette en stopper for de som ønsker å leve mer klimavennlig. En håndsrekning til fornybarnæringen vil være å utsette dette forslaget. Det siste vi trenger er at det skal bli enda dyrere å bli bruker av fornybar energi.

Å utsette forslaget vil verken påvirke proveny eller ha praktiske konsekvenser for energimarkedet. For å unngå kollaps i solenergibransjen og ekstra byrder på folk med allerede svekket kjøpekraft, bør Stortinget og regjeringen finne sammen om å doble Enova sin støttesats til husholdninger og utsette den foreslåtte innføringen av effekttariff.

Norge skal gå foran

Det finnes allerede bred politisk enighet på Stortinget rundt satsingen på en norsk solenerginæring og gjeldende regjeringserklæring uttrykker en klar målsetting om økt egenprodusert energi og mer energisparing i bygg. Det kommer en tid etter koronakrisen hvor Norge fortsatt skal gå foran i både bruk og utvikling av fornybare energikilder.

Derfor bør ikke myndighetene gå glipp av denne sjansen til å bygge seg ut av koronakrisen med en politikk som er bra for privatpersoner, næringslivet og ikke minst klimaet.

Les også

Aftenbladet på lederplass: Renere energi kan gi færre konflikter


Publisert: