Rogfast er svært viktig for Arbeiderpartiet

DEBATT: Rogfast er et veldig viktig prosjekt for Rogaland. Det er et prosjekt som vil knytte fylket tettere sammen, og gi store positive ringvirkninger langs kysten både regionalt og nasjonalt.

«Rogfast er et statlig vegprosjekt. Ansvaret for å ha stoppet prosjektet, og for å få det på skinner igjen, ligger derfor hos samferdselsdepartementet, som er ledet av Høyre-regjeringen», skriver Tom Kalsås, Ap. Her fra Arsvågen.
  • Tom Kalsås
    Gruppeleder, Rogaland Ap
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det haster å komme i gang med byggingen av Rogfast og få utlyst den neste delen av prosjektet. Spesielt viktig er det nå som koronakrisen har ført til høy arbeidsledighet. Bedrifter i hele fylket skriker etter nye oppdrag for å holde folk i arbeid.

Fylkesordfører Marianne Chesak har derfor bedt om et møte med samferdselsministeren for å ta opp viktigheten av rask igangsetting av Rogfast. Henvendelsen som ble sendt 1. april står fremdeles ubesvart, og er purret på flere ganger.

Det kan også legges til at Rogaland fylkeskommune har truffet alle nødvendige vedtak for å få realisert Rogfast, inkludert vedtak om fylkeskommunale garantier for prosjektet.

Les også

Utsettelse utløser krav om å granske «Rogfast-skandale»

Les også

Bekrefter ny utsettelse for Rogfast

Manglende forståelse

Når sentrale tillitsvalgte i Rogaland Høyre går ut i et innlegg i Aftenbladet den 29. april og snakker om lokal uenighet om Rogfast som grunn til at prosjektet treneres, viser det manglende forståelse for ansvarsforholdene.

Rogfast er et statlig vegprosjekt. Ansvaret for å ha stoppet prosjektet, og for å få det på skinner igjen, ligger derfor hos samferdselsdepartementet, som er ledet av Høyre-regjeringen.

Innlegget i Aftenbladet kan ikke oppfattes som noe annet enn et desperat forsøk på å avlede oppmerksomheten bort fra det faktum at det er Høyre som trenerer Rogfast. Det er deres regjering som har stoppet prosjektet.

Da blir det å koke suppe på en spiker å påstå at utsettelser av Rogfast handler om en lokal MDG-politiker sitt synspunkt i saken. Dette handler ikke om enkeltpolitikere.

Jeg setter min lit til, og forventer også, at Erna Solberg og Høyre-regjeringen lytter til det brede flertall av kommunepolitikere og fylkespolitikere, med ordførere og fylkesordføreren i spissen, som er tydelige på at Rogfast er et ønsket prosjekt som det haster å realisere.

Ap støtter Rogfast

Et bredt flertall i fylkestinget, inkludert Arbeiderpartiet, har senest denne uken gitt tydelig uttrykk for at realisering av prosjektet haster. Det kan derfor ikke være tvil om at Arbeiderpartiet støtter Rogfast.

Det siste i saken er at Rogfast nå blir utsatt, etter en gjennomgang av økonomien i prosjektet. Dette er svært alvorlig for regionen, ettersom nye runder om Rogfast fører til at prosjektet blir ytterligere forsinket.

Jeg oppfordrer Rogaland Høyre til å bruke energien på å påvirke sin egen Høyre-regjering, som er de som må treffe beslutningen om å gjenoppta realiseringen av Rogfast.

Så håper jeg at alle som støtter Rogfast bruker sine kanaler for å få fram budskapet i en så viktig sak, heller enn å skyte på hverandre. Samhold er viktigere enn noen gang. Så la oss vise at vi klarer å stå sammen.

Les også

Rogfast: Fylkesordføreren må rydde i egne rekker

Les også

Alexander Rügert-Raustein: Tala som torpederer Rogfast


Publisert: