• «Kommunen har rett til selv å fastsette et tak for hvor mange cruiseturister byen kan ta imot per dag. Målet må være å skape en balanse mellom de som bor og de som besøker, slik at de besøkende legger igjen penger og arbeidsplasser, men uten å skape uakseptabel trengsel som fortrenger og forsinker innbyggerne i sitt daglige virke», skriver kronikkforfatterne. Pål Christensen

Et reiseliv for de som bor og de som besøker

KRONIKK: Stavanger har blitt en attraktiv turistdestinasjon, og utviklingen skjer raskt. Derfor er det viktig at regionen legger til rette for en bærekraftig vekst som tar hensyn til natur, miljø og fastboende.