Videre suspensjon av kommunedelsutvalgene bør ikke vedtas

DEBATT: Kommunedelsutvalgene er lokaldemokratiets førstelinje og må gjenoppta sin virksomhet etter koronautbruddet for å kunne fylle sin funksjon.

«Ordføreren i Stavanger, formannskapet og gruppelederne fikk 23. april en henvendelse fra i alt 33 medlemmer av kommunedelsutvalgene innenfor et bredt politisk spekter med henstilling om at møtene nå kan gjenopptas», skriver Hard Olav Bastiansen, Erik Hammer og Anne Kristin Bruns. Her Stavanger rådhus.

Debattinnlegg

 • Hard Olav Bastiansen
  Medlem av Eiganes og Våland kommunedelsutvalg (H)
 • Erik Hammer
  Medlem av Eiganes og Våland kommunedelsutvalg (V)
 • Anne Kristin Bruns
  Medlem av Hinna kommunedelsutvalg (KrF)
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er 544 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til direktestudio

De nye kommunedelsutvalgene i Stavanger kommune har fått en utvidet og mer sentral rolle i forhold til de tidligere bydelsutvalgene og skal være bindeledd mellom kommunedelen og kommunes sentrale organer. Kommunedelsutvalgene er de som har tettest kontakt med innbyggerne i sin kommunedel og skal spille en viktig rolle som demokratisk kanal. Denne kanalen ble stengt da krisetiltakene ble innført. Møtene i kommunedelsutvalgene ble avlyst, i alle fall frem til slutten av august.

Møtene kan gjenopptas

I løpet av mai skal formannskapet beslutte hvilke tiltak som skal videreføres. Videre suspensjon av kommunedelsutvalgene bør ikke vedtas. Ordføreren i Stavanger, formannskapet og gruppelederne fikk 23. april en henvendelse fra i alt 33 medlemmer av kommunedelsutvalgene innenfor et bredt politisk spekter med henstilling om at møtene nå kan gjenopptas.

Erfaringene med gjennomføring av politiske møter på nettet er gjennomgående gode og bør gi mulighet for å gjenoppta møter i kommunedelsutvalgene før 31. august, som er den datoen kommunestyret vedtok.

Det er viktig at nedstengingen ikke er mer omfattende enn nødvendig, og at vi er flinke til å få løst oppgavene ved hjelp av nye metoder, herunder nettbaserte møter.

Nå vet vi mer

Alle har forståelse for at den sentrale politiske ledelsen måtte foreta en del vanskelige – og innskrenkende – valg når krisen ble akutt. Fullmaktene som så vel rikspolitisk som lokal politisk ledelse ba om og fikk, ble gitt med en forståelse av at det samtidig var en innskrenking av demokratiske mekanismer. Det var bred politisk enighet om at det ikke måtte bli en vedvarende situasjon. Denne forståelsen bør også føre til en erkjennelse av at noen tiltak nå kan reverseres. Nå vet vi mer enn vi visste for få uker siden.

Mange kommunedelspolitikere er enige i at en må vurdere om kommunedelsutvalgene skal gjenoppta sine møter. Situasjonen er nå i ferd med å gå over i en litt mer oversiktlig fase og mange opplever at f.eks. Teams-møter og andre nettbaserte møter fungerer godt, både i arbeids- og organisasjonsliv. Nye løsninger blir tatt i bruk, men fremdeles er møter i kommunedelsutvalgene avlyst.

Går i retning av normalisering

En viktig begrunnelse for å redusere politisk møtevirksomhet har vært å redusere belastningen på administrasjonen i kommunen, slik at denne i større grad er i beredskap i forhold til spredningen av covid-19. Nå taler situasjonen for at vi kan bevege samfunnet i retning av normalisering. Barnehager og skoler åpnes opp, situasjonen i helsevesenet er under kontroll. Med forbehold om at anbefalte smittevernregler overholdes, kan samfunnet gå mot en «ny normal». Det må i høyeste grad også gjelde for kommunens politiske virksomhet.

Spesielt i den tiden vi nå er i, som er preget av krise knyttet til nedstenging og lav oljepris er det viktig å mobilisere alle krefter for å sikre aktivitet, arbeidsplasser og velferd. Stavanger kommune skal være en god kommune å bo i også i den kommende tiden, og vi som politikere vet at vi står overfor krevende oppgaver. Det er viktig at nedstengingen ikke er mer omfattende enn nødvendig, og at vi er flinke til å få løst oppgavene ved hjelp av nye metoder, herunder nettbaserte møter.

Fra administrasjonens side har det blitt fremholdt at vi i dagens unntakstilstand må bruke de politikerne vi har tilgang til. Dette er ikke en fullgod løsning og vil favorisere dem som kjenner politikkens irrganger inngående og allerede har et godt utbygget nettverk. Mange av medlemmene i kommunedelsutvalgene er forholdsvis nye i forhold til politisk arbeid og det er viktig at de opplever seg som en del av demokratiets politiske prosesser.

Statsviter Svein Erik Tuastad (UiS) pekte i Aftenbladet 22. april på at muligheten for å gjennomføre ordinære demokratiske prosesser nå er bedre og at det er ingen grunn til å tro at det vil stjele kapasiteten til administrasjonen unødvendig. Hans oppfordring er klar: Når Stortinget snart går tilbake til en normalsituasjon bør også lokalpolitikerne kunne gjøre det.

Mange som står klare

Kommunedelsutvalgene er lokaldemokratiets førstelinje og må gjenoppta sin virksomhet for å kunne fylle sin funksjon. Utvalgene er en forutsetning for et velfungerende nærdemokrati og vi er mange som står klare til videre innsats i utvalgene.

Les også

 1. Bydelene i Stavanger vil lette på korona-regler

 2. Strid om ordførerens korona-fullmakter: - Vi bør stå mest mulig sammen

 3. Den politiske styringen av Stavanger under koronakrisen skal avgjøres på et digitalt fjernmøte

Publisert:

Korona-viruset

 1. – Vi har allerede kart­lagt uvaksinert helse­personell

 2. Koronaen på fram­marsj i Russland: Ny døds­rekord

 3. Åpner for at uvaksinert helsepersonell kan omplasseres

 4. Korona påvirket søvnen vår – og vil fortsette å gjøre det

 5. Boris Johnsons koronapolitikk slaktes

 6. FHI: Risiko for økning i syke­hus­innleggelser

 1. Korona-viruset
 2. Debatt
 3. Lokaldemokrati
 4. Stavanger
 5. Koronaviruset