– Er det ok at dyra mine skit i drikkevatnet ditt?

Birkelandsvatnet i Bjerkreim, ofte kalla «Storavatnet», er peika ut til drikkevasskjelde for Nord-Jæren. Bøndene der er ikkje trygge på at dei berre kan driva vidare som før, trass i god reinsing før vatnet kjem i vasskranane – for kva vil folk seia? Foto: Pål Christensen

DEBATT: IVAR lovar at drikkevatnet blir reinsa før det kjem fram. Men kva om forbrukarane ikkje trur på det – som i Bergen?

Du har nå lest dine gratis artikler denne uken. Bli abonnent for å lese videre.