Økning av avtalehjemler – hva er best for pasientene?

DEBATT: Vi frykter at en økning av antall hjemler for avtalespesialister ikke er den beste løsningen for de sykeste pasienten i vår region.

– Det er en kjensgjerning at de sykeste pasientene behandles på sykehuset og i våre poliklinikker. En økning i kapasiteten hos avtalespesialister vil antakelig føre til en dreining mot at de friskeste pasientene får mer behandling, skriver Helle K. Schøyen og Sølve Braut.

Debattinnlegg

 • Helle K. Schøyen
  Klinikksjef ved SUS
 • Sølve Braut
  Assisterende klinikksjef ved SUS
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

I Aftenbladet 20. januar uttaler Knut Ueland, tillitsvalgt for avtalespesialistene i Helse Vest, seg om kapasitetsutfordringen i det polikliniske tilbudet til pasienter med psykiske vansker. Vi deler bekymringene for kapasitetsutfordringene i det offentlige polikliniske tilbudet i psykisk helsevern, men frykter at en økning av antall hjemler for avtalespesialister ikke er den beste løsningen for de sykeste pasienten i vår region

Knut Uelands forslag til å løse utfordringen med ventetider hos avtalespesialistene og den generelle kapasitetsutfordringen, er å opprette flere avtalehjemler for psykologer. Han begrunner dette med at avtalespesialistene er mer effektive enn offentlige poliklinikker, fordi de snakker med dobbelt så mange pasienter som det behandlere i offentlige poliklinikker gjør. Videre legger han vekt på at avtalespesialistene har et sterkt økonomisk insentiv til å være effektive siden inntektene er knyttet til antall konsultasjoner. Et tredje poeng er at Helse Vest kun betaler halve lønnen til avtalespesialistene.

Les også

Psykologkrisen løses ikke bare med flere folk

Les også

Fastleger gir opp å henvise til psykolog

Les også

Ingen nye psykologstillinger i Rogaland siden 1998

Overforenkler

Ueland overforenkler, og dermed underkommuniserer han de negative konsekvensene av løsningene som han foreslår. Finansiering av offentlig helsevesen er et nullsumspill. Det innebærer konkret i dette tilfellet at finansiering av eventuelle nye avtalehjemler gjøres ved nedtrekk i budsjettet til Helse Stavanger og klinikker for psykisk helsevern. Dette betyr altså ikke at vi får flere ressurser til psykisk helse totalt i regionen. Med effektiviteten som Knut Ueland viser til i avtalepraksis, så vil kanskje mange tenke at det er riktig å prioritere å opprette flere avtalehjemler fremfor å styrke de offentlige poliklinikkene. Dette er etter vår vurdering bare tilsynelatende en god løsning.

Lovfestede prioriteringsregler

Det er også en kjensgjerning at de sykeste pasientene behandles på sykehuset og i våre poliklinikker. En økning i kapasiteten hos avtalespesialister vil antakelig føre til en dreining mot at de friskeste pasientene får mer behandling. Avtalespesialister velger selv hvilke pasienter de ønsker å behandle, når de vil behandle dem og hvor lenge de vil behandle dem. Offentlige poliklinikker forholder seg til lovfestede prioriteringsregler om hvem som har rett til behandling og tidsfrister for dette.

Spesialister er en mangelvare i regionen, og det har det vært over lang tid. For å dekke befolkningen i Rogalands behov for spesialister, er vi derfor avhengig av å utdanne disse selv. Dette kan bare skje innenfor sykehussystemet. Utdanning av spesialister tar tid, og uten et minimum antall spesialister i sykehuset og offentlige poliklinikker, får vi ikke utdannet nye. Dette betyr at hvis sykehusene tappes for spesialister, så vil utdanningen av nye spesialister gå i stå.

Avtalepraksis er populært blant spesialister, og når nye avtalehjemler lyses ut, er det i hovedsak de mest erfarne leger og psykologer på sykehuset og i våre poliklinikker som får disse stillingene. Vi frykter derfor at en økning av antall hjemler for avtalespesialister i vår region, vil medføre at de sykeste pasientene vil få et dårligere tilbud, og behandlingen av disse pasientene vil bli skadelidende.

Imøteser faktagrunnlag

Intervjuet med Ueland avsluttes med en påstand om at pasientene i de offentlige poliklinikkene får få behandlingstimer, og derfor havner i køen hos de samme poliklinikkene igjen. Dette er en påstand som vi svært gjerne imøteser et faktagrunnlag for.

Les også

Knut Ueland: Underkapasitet medfører lange ventelister


Les også

 1. Formidabel vekst innan psykisk helsevern i Helse Stavanger

Publisert:
 1. Debatt
 2. Psykisk helsevern

Mest lest akkurat nå

 1. – Veldig lite igjen til Lyse og eierne etter at staten har tatt meste­parten av inn­tektene

 2. Sjefens hyllest til Thors­tvedt: – Den mest kom­plette spilleren i Bel­gia

 3. Mistenker nå at alle med inn­reise som er smittet, har omi­kron-varianten

 4. Verdens største sjakk­brett kan havne i Stav­anger sent­rum

 5. Viking i dialog med Brentford om Gunnar­sson-kjøp

 6. Norges største turnering av sitt slag