Sats på sosialfaglig kompetanse

DEBATT: I Aftenbladet 20. januar understreker psykolog og tillitsvalgt for avtalespesialister Knut T. Ueland at det er et økende behov for psykologhjelp.

«Fastleger er frustrerte over at de ved henvisning til avtalespesialister må gi pasientene beskjed om at det kan bli over et års ventetid. Vi mener at en av løsningene på denne utfordringen ligger i å slippe til den sosialfaglige tilnærmingen», skriver Eilen Lura Sjursen og Irmelin Sangolt Tjelflaat.

Debattinnlegg

 • Eilen Lura Sjursen
  Barnevernspedagog
 • Irmelin Sangolt Tjelflaat
  Barnevernspedagog
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Lavere terskel for å oppsøke hjelp og kapasitetsvansker i hjelpeapparatet fører til at det er svært vanskelig å få hjelp, ifølge Ueland. Han har etterlyst 12 nye avtalespesialiststillinger. Helse Vest bevilget midler til kun en slik stilling. Fastleger er frustrerte over at de ved henvisning til avtalespesialister må gi pasientene beskjed om at det kan bli over et års ventetid. Vi mener at en av løsningene på denne utfordringen ligger i å slippe til den sosialfaglige tilnærmingen.

Vi er tillitsvalgte for Fellesorganisasjonen, FO. På landsbasis organiserer FO over 30.000 barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere. Dette er medlemmer som på ulike måter og i ulike områder bruker arbeidsdagen sin til sosialt arbeid.

Sosialt arbeid er et fag som særlig retter seg mot å forstå, forebygge og avhjelpe sosiale problemer. Sosialarbeiderne arbeider de fleste steder i velferdsstaten, skole, barnevern, Nav, psykisk helse og rus for å nevne noen.

Utdanning.no sier dette om hva en psykolog gjør: «Som psykolog har du kunnskap om hvordan tenkning foregår, hva som skjer i hjernen når vi sanser, tenker, føler og handler. Du har også kunnskap om barns utvikling og psykiske lidelser. En psykolog snakker med mennesker og gjennomfører undersøkelser og tester for å bestemme behandlingsform.»

Etter å ha lest oppslaget til Ueland stiller vi oss spørsmålet: Hvordan kan vi ha kommet så skjevt ut at det ikke er mulig å tilby ønsket helsehjelp?

Skyldes det kanskje at man prøver å reparere sosiale problemer eller lignende med individuelle løsninger?

Øk den sosialfaglige innsatsen

I så fall må vi øke også den sosialfaglige innsatsen. Vi våger å påstå at det er et stort potensial for å styrke den sosiale kompetansen ute i feltet. FOs krav om ansettelser av flere miljøterapeuter i skolen, bemanningsnorm i barnevernet, flere sosialarbeidere i Nav, samt ønsker om vernepleiere i eldreomsorg, bygger oppunder denne forståelsen.

Videre må vi styrke den tverrprofesjonelle samhandlingen mellom etater og profesjoner slik at vi får dekket hele tiltakskjeden fra forebygging til reparasjon. Fra vugge til grav. Fra ett livsområde til et annet.

Det er ikke slik at vi lever alene. Vi er alle avhengige av en mest mulig funksjonell og sunn interaksjon med andre. Vi er enige med Lennart Lorås og Jan Stokkebekk som, 02.09.19, uttalte seg i psykologtidsskriftet.no: «Vi er flokkdyr, alle med medfødte mangelvarer», som avdøde Per Fugelli så treffende bemerket. Når vi opplever vansker, er hjelpen som oftest mest nyttig når vi kan løse det i fellesskap med dem som betyr mest for oss.» Dette har dessverre, etter vår oppfatning, mer enn en gang utgjort den store misforståelsen innen psykisk helsehjelp; at individuelle løsninger på sosiale eller relasjonelle problemer er tilstrekkelig. Det mener vi det ikke er.

Profesjonene må samarbeide

Vi kjenner mange sosialpedagoger, miljøterapeuter og sosialarbeidere som hver dag gjør en stor innsats for å gi tilpasset hjelp. Vi tror en styrking av helsetilbudet, som Ueland etterlyser, også bør være en styrking av velferdstjenester i et bredt perspektiv. Ved å samarbeide profesjonene imellom og utfylle hverandres kompetanse tror vi at vi kan oppdage, forstå og håndtere sosiale- og relasjonelle utfordringer bedre og på denne måten bidra til sammenhengende innsats.

Les også

 1. – Avslutt ordningen med offentlig ansatte psykologer, la pengene følge pasientene

 2. – Økning av avtalehjemler – hva er best for pasientene?

 3. – Det må tenkes samarbeid på tvers av profesjoner, avtalehjemler, offentlig og privat

Publisert:
 1. Debatt
 2. Barnevern

Mest lest akkurat nå

 1. Boligbrann på Stokka

 2. Oljepolitikken glipper for Rogaland: – Sterkt beklagelig

 3. Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun er gravid

 4. Legger inn protest - mener motstanderen brøt regelverket

 5. To år med anleggsarbeid ved Ryfast: – Burde funnet mer penger

 6. Politiet: Antall fornærmede etter Kongsberg-drapene er tosifret