Vi holder fast på Rogfast!

DEBATT: La det ikke være tvil: Med Høyre, Frp, KrF og Venstre skal Rogfast gjennomføres. Varene skal raskere frem og folk trygt hjem!

«Rogfast er Norges mest samfunnsøkonomiske veiprosjekt. Selvfølgelig skal det realiseres», skriver Aleksander Stokkebø, Roy Steffensen, Geir S. Toskedal og Kjartan Alexander Lunde. Foto: Statens vegvesen/Cowi

Debattinnlegg

 • Aleksander Stokkebø
  Stortingsrepresentant for Rogaland, Høyre
 • Roy Steffensen
  Stortingsrepresentant (Frp)
 • Geir S. Toskedal
  Stortingsrepresentant (KrF)
 • Kjartan Alexander Lunde
  Fylkesleder, Rogaland Venstre
Publisert: Publisert:

Rogfast vil korte ned reisetiden mellom Stavanger og Haugesund/Bergen med 40 minutter. Det vil gi de reisende en enklere hverdag og bedriftene muligheter for å samarbeide bedre og skape mer. Fylket vårt vil bindes tettere sammen og et større bo- og arbeidsmarked åpnes. Rogfast er Norges mest samfunnsøkonomiske veiprosjekt. Selvfølgelig skal det realiseres!

Værhard fjord

Boknafjorden er i dag Norges mest trafikkerte ferjeleie. Hver måned krysser titusenvis av reisende, på vei til jobb, ferie, familie og venner. Det er heller ingen vindstille badedam, men en værhard fjord ved Nordsjøen.

Med jevne mellomrom sørger vinter og uvær for store forsinkelser og innstillinger. Som eksempel var det bare i januar-mars 2016 hele 32 driftsavbrudd. Likevel romantiserer noen om en fremtid med fortsatt ferjedrift (og flere forsinkelser). Den røde opposisjonen, med SV, MDG og Rødt i tet, har gjentatte ganger foreslått å avlyse Rogfast.

Da er det verdt å minne om at det verken er en langsiktig eller særlig rimelig løsning. Det vil bety at Rennfast, på grunn av økende trafikkmengde og strengere sikkerhetskrav, må oppgraderes for anslagsvis 10-12 milliarder. I tillegg kommer kostnader til en stadig dyrere ferjedrift. Og uansett hvor mange og autonome ferjer vi setter inn, vil de slutte å gå hver gang det blåser mer enn stiv kuling. Er det slik vi vil ha det mellom to av landets mest befolkningstette fylker og vestlands-hovedstedene?

Tilbake på sporet!

Statens Vegvesen og Vegdirektoratet gjør nå en viktig jobb for å gå gjennom prosjektet og få ned kostnadene. Når arbeidet er kvalitetssikret, er Høyre, Frp, KrF og Venstre klar for å løfte prosjektet tilbake på sporet!

Les også

 1. Vurderer Rogfast–kutt på 3 milliarder kroner

 2. Rogfast-sjefen håper på ny utlysning i vinter

 3. – Rogfast og ferjefri E39 – et prosjekt for framtiden

Publisert:

Rogfast

 1. – Fakta om Rogfast og samfunnsøkonomi

 2. Utsettelse utløser krav om å granske «Rogfast-skandale»

 3. – Hareide må gi marsjordre for Rogfast

 4. – La det ikke være tvil, Rogfast skal gjennomføres

 5. - Uaktuelt, sier samferdselsministeren

 6. – Rogfast betales av økt tungtransport og et irreversibelt engangshopp i biltrafikken

 1. Rogfast
 2. Debatt
 3. Aleksander Stokkebø
 4. Roy Steffensen
 5. Kjartan Alexander Lunde