Bruk oljepenger nå til fornybare investeringer

24. januar fikk vi ny olje- og energiminister. Tina Bru fra Rogaland Høyre, en oljevennlig, men klimavennlig statsråd. Hvorfor kan ikke dette henge sammen?

Publisert: Publisert:

Debattinnlegg

  • Lisa Marie Ness Klungland
    Leder Rogaland Senterungdom
  1. Leserne mener

Oljetiden er ikke over, men vi må bruke oljeinntektene nå til fornybare investeringer slik at vi er bedre rustet for fremtiden. Takket være fremveksten av nye effektive former for fornybar energi, har verdens oljebehov minket. Behovet for olje eksisterer fremdeles, og så lenge det er et behov i markedet for olje, vil noen forsøke å mette dette.

Ønsket innad i næringen er å ta ansvar for sin del av klimaforpliktelsene. Dersom norsk oljenæring blir lagt ned vil energibehovet bli erstattet av olje og gass med høyere klimaavtrykk. Vi må ha to tanker i hodet samtidig, vi må ta ansvar for klimaforpliktelsene, men vi må forstå at konsekvensene av nedleggelse blir verre for klimaet på verdensbasis.

I Norge er vi så heldige at vi har bygget opp en fornuftig måte å forvalte fellesskapets goder, som vi har fått takket være oljeindustrien. Det er bedre at vi bruker inntektene til våre fremtidige generasjoner, på ny og fornybar teknologi som gjør oss ledende i verdenssammenheng.

Publisert: