• I rusbehandling er det «avgjørende at personen får den beskyttelse som er nødvendig for å opprettholde rusfrihet, og får hjelp til å opprette en god døgnrytme, et godt kosthold og et tilbud om fysisk aktivitet», skriver rusforsker Sverre Nesvåg. NTB scanpix (illustrasjonsbilde)

Ingen kan tvinges til å bli motivert til rusbehandling!

KRONIKK: Målet med tvang i behandling er ikke å velge hvilket liv personen skal leve, men å bidra til at personen selv blir i stand til å ta det valget. Ingen kan tvinges til å bli motivert for rusbehandling.