Fylkeskommunens mulighet til kompetanseheving i krisetid

DEBATT: Rogaland fylkeskommune sitter på en av løsningene på koronakrisen, men griper den mulighetene? Det kan redde mange arbeidsplasser.

Debattinnlegg

 • Ivar Horneland Kristensen
  Ivar Horneland Kristensen
  Adm. dir. i Hovedorganisasjonen Virke
Publisert: Publisert:

Da Norge stengte ned og kundene forsvant, ble mange permittert, og vi fikk historisk høy arbeidsledighet. Nå kommer mange tilbake i jobb, men det tar tid før kundene er tilbake og omsetningen er der den var.

Tommelen ned

Et av Virkes medlemmer kontaktet oss fordi de hadde en idé. Nå som det var lite å gjøre, ville de satse på kompetanse. Da kunne de komme sterkere tilbake når Norge åpnet opp igjen. Planen var å invitere noen permitterte ansatte på kurs i bruk av nye IKT-verktøy som de på sikt ønsker å ta i bruk. Kunne de det?

Virkes advokater vurderte saken, men måtte vende tommelen ned. Reglene til Nav gjør det ulovlig å ta de ansatte tilbake på denne måten.

Var det andre løsninger? Jo, Stortinget har bevilget en solid pott til en tilskuddsordning for bedriftsintern opplæring som fylkeskommunene styrer. Men også her var døren stengt.

Fylkene

Søknadsordningen til fylkeskommunen hadde mange regler. Det var forskjellige ordninger for bedrifter av forskjellige størrelser, og søknadsfristen var ute. De ansatte hos vårt medlem fikk dermed ikke tilbud om kurset og er fortsatt permittert.

Hvis vi løfter blikket og ser på hvilke regler forskjellige fylker har innført for denne tilskuddsordningen, finner vi en salat av vilkår som små og mellomstore bedrifter er forventet å forholde seg til.

Noen stiller krav om at bedrifter må ha god økonomi for å søke – selv midt under koronakrisen. Andre legger opp til lange saksbehandlingsrunder med politisk behandling av tilskuddet, og det er ymse avgrensninger av hvilke sektorer som kan søke.

Kan være redningen

Det virker som om flere fylker ikke helt har forstått hva tilskuddsordningen for bedriftsintern opplæring kan bidra til: Å la folk bruke den ledige tiden under koronakrisen til å heve kompetansen, slik at de står enda sterkere når krisen er over. For bedrifter som lever med tøff konkurranse og lave marginer, kan et slikt tilskudd være det som redder dem fra nedbemanning.

Virke har sendt brev til alle landets fylker og gitt eksempler på hvordan ordningen bør og ikke bør forvaltes – og at den må markedsføres bredere.

Det er nå fylkene kan vise at de er i stand til å løfte virksomheter i egen region – og gjøre ordningen ubyråkratisk og brukervennlig.

Les også

 1. Tønes får ny pris til premieskapet

 2. Sunnhordland ser sørover – Rogaland kan vokse nordover

 3. Bymiljøpakken: Fremdriftsplan for gransking av gigant-overskridelse sprekker - rapport først i september

 4. Sjekk hvilke fylkesveier som får ny asfalt

Publisert:
 1. Rogaland fylkeskommune
 2. Virke
 3. Digital kompetanse
 4. Arbeidsliv
 5. Næringsliv

Mest lest akkurat nå

 1. Jente (17) ble sexfilmet i skjul. Så ble videoen delt på Snapchat: – Jeg har vært mye lei meg

 2. Smitte på Smiodden skole

 3. Akkurat nå disku­terer eksper­tene Norges koro­naregler. Spesielt på to områder kan det bli endringer

 4. To båter har gått ned på islagt fjord på Høle

 5. Ble bedt om å jukse i korona-søknad

 6. – En flytting vil svekke flysikkerheten i redningsaksjoner