Hvite menn som pusher femti og snarveien til folkevalgte organer

VALG 2019: Stem frem kvinner, unge, fargede og lave. Kom deg til stemmelokalene og benytt stemmeretten!

Publisert: Publisert:

Debattinnlegg

  • Cecilia Lindbåge Karlsen
    Bystyremedlem i Sandnes (Ap)
  1. Leserne mener

Vårt demokratiske styre er i stor grad nedarvet etter prinsipper fra oldtidens Europa. Hvite utkonkurrerer fargede, menn utkonkurrerer kvinner, eldre utkonkurrerer unge og høye utkonkurrerer lave. På en eller annen merkelig måte eksisterer disse psykologiske snarveiene fremdeles i dag, på tross av at vi vet at egenskaper til å styre kommer fra personlige egenskaper, ikke biologiske.

Vi tror at eldre, høye, hvite menn leder bedre enn lave, fargede, unge kvinner, – men lederskap er en sosial konstruksjon som vi i fellesskap kan endre. Snarveiene er dermed ikke sannheter, men heller psykologiske rettesnorer for å navigere i et sosialt, komplekst klima.

Bevissthet er nøkkelen

Vi kan etterprøve disse snarveiene og de «psykologiske sannhetene». Er det sannsynlig at hvor du er fra og pigmentene i huden din har noe å si? Eller om du har penis fremfor vagina? Eller om du er 19 år rett fra skolen eller 58 år og lærer? Hvis du er 10 cm høyere, er du da 10 cm mer hjerne? Fordummende spørsmål, men har de noe for seg?

Bevissthet er nøkkelen. Nå som du har lest dette, vil du merke deg dette i dine omgivelser fremover. Det er viktig at vi aktivt går inn for å endre disse snarveiene, slik at hjernen omstilles og forsøker å evaluere på nytt. Desto mer bekreftelse vi får på at de vi opplever er sant, desto mer forsterker vi snarveiene våre.

Lokalvalget er et fremragende eksempel på at disse snarveiene eksisterer. Ser man i ulike kommunestyrer, har de en monoton valør. Jeg sier ikke at en eldre, høy, hvit mann ikke er den beste folkevalgte, jeg bare sier at en ung, farget, lav jente kan være det. I så henseende kan man si at det er en nødvendighet at vi sosialt konstruerer fordeler for de som ikke automatisk har det. Dette vil da fremme likestilling og åpne for andre, nye muligheter.

Se på valglistene. Er det like mange kvinner som menn? Er det prosentvis god nok representasjon av minoriteter enten det gjelder høyde, alder eller etnisk bakgrunn? Neppe. Jeg skriver dette innlegget fordi det er viktig at vi bevisstgjør oss, og gir en stemme (i bokstavelig betydning også) til de som ikke har den psykologiske fordelen. På denne måten sikrer man folkevalgte organer som representerer folkets diversitet og nyanser. Og – det betyr ikke at vi får mindre styringsdyktige kommuner.

Den unge byen Sandnes

Sandnes er Norges yngst befolkede by, det er derfor viktig at unge benytter stemmeretten for å få en levende byutvikling i takt med den demografiske representasjonen. Minoriteter har også lav andel som benytter seg av stemmeretten. Jeg tror man stemmer på det og de som er mest kjent for en selv. Derfor kan økt deltagelse fra disse gruppene gi mer representative representanter i kommunestyrene.

Stem frem kvinner, unge, fargede og lave. Kom deg til stemmelokalene og benytt stemmeretten! Godt valg!

Publisert: