Barnevernet: Staten bør overta i saker med omsorgsovertakelse

KRONIKK: Dersom staten, ved Bufetat, overtar barnevernssaker hvor barn kan bli flyttet ut av hjemmet, ville vi fått en todelt barnevernstjeneste – med kommunene som ansvarlige for alle frivillige tjenester, og staten som ansvarlig for all tvang og omsorgstiltak.

Barnevernsarbeiderne må få rammebetingelser som gjør dem i stand til å gjøre jobben til beste for de barna som trenger det mest. Om statlige Bufetat overtar omsorgsovertakelse, blir det lettere – og praksisen i omsorgsovertakelsene blir styrket og mer lik over hele landet.

Debattinnlegg

 • Jarmund Veland
  Jarmund Veland
  Sosiolog og barnevernspedagog, Læringsmiljøsenteret, UiS
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Få tjenester får så mye kritikk som barneverntjenesten. Noe av den er berettiget, men mye skyldes at barneverntjenesten er den tjenesten som har i oppgave å foreslå at en av vårt samfunns mest grunnleggende verdier skal brytes: å skille barn fra foreldrene.

Barneverntjenesten har som hovedoppgave å ha barnas beste for øyet, å sikre barnas rettsvern. Det vil alltid oppstå saker hvor det er interessekonflikt mellom foreldre og barneverntjenesten i spørsmålet om det er nødvendig å flytte barn fra foreldrene. Dette kan vi ikke organisere oss vekk fra.

Spørsmålet er om barneverntjenesten er riktig organisert for å kunne vurdere om omsorgssituasjonen for et barn er god nok eller ikke. Dette er blant velferdsstatens mest krevende oppgaver.

De kan bare prioritere de mest akutte sakene.

Altfor mye å gjøre

I dag er det veldig stor variasjon i størrelsen på de kommunale barneverntjenestene, fra de minste med to medarbeidere til de største på godt over hundre. Men de skal yte de samme tjenestene. For den som jobber nesten alene, kan det være en for stor utfordring å gå inn i saker som er veldig krevende, for eksempel å vurdere omsorgssituasjonen til barnebarnet til ordføreren i en liten kommune. I en stor kommune kan problemet være at det er altfor mange saker per ansatt. Enkelte saksbehandlere kan ha over tretti saker. De kan bare prioritere de mest akutte sakene.

Felles for de ansatte er at når arbeidsoppgavene ikke blir mulig å gjøre i tråd med loven, tilpasses loven til det som er mulig å gjennomføre. Det blir den enkelte som fortolker loven ut fra det som er mulig. Dette svekker rettsvernet til både barn og foreldre.

Det kunne ha gjort at vi fikk en høyere og mer lik standard på vurderingene.

Større tillit lokalt

Jeg var medlem av Barnevernpanelet, som blant annet foreslo at ingen barneverntjeneste skulle ha mindre enn fem stillinger (side 24 i Barnevernpanelets rapport). Slik kommunereformen utvikler seg, er det ikke realistisk med så store barneverntjenester som et minimum i overskuelig framtid. Panelet foreslo også at mer av tjenestene burde overføres fra staten til kommunene. Men jeg har blitt mer og mer usikker på om dette er riktig utvikling. Jeg tror kanskje vi bør gå motsatt vei.

Hva om staten overtok ansvaret for vurdering i alle sakene hvor det er tale om omsorgsovertakelse? Det kunne ha gjort at vi fikk en høyere og mer lik standard på vurderingene. Og vi ville få et kommunalt barnevern som kun hadde ansvar for hjelpetiltak i familien. Dette kunne ført til at familier tok tidligere kontakt for å be om hjelp, når de visste at det ikke var tjenestens oppgave å vurdere å overta omsorgen for deres barn.

Dette ville ha ført til at den kommunale tjenesten kunne fått prioritere det forebyggende arbeidet og ikke så ofte drive med brannslokking.

Spesialkompetanse

Å vurdere barns omsorgssituasjon er en så krevende oppgave at det bør utføres av fagfolk som er trent i dette og har erfaring i slikt arbeid. Vi snakker om en spesialistkompetanse, som på andre fagområder finnes i statlige, spesialiserte virksomheter. Å foreslå og beslutte å ta barn fra foreldre er et så stort inngrep i den private sfære at det er rimelig å spørre om kun staten bør foreslå og gjennomføre det.

Kommunene bør beholde retten til å ta ut barn fra hjemmet i akutte situasjoner, når det er alvorlig fare for barnets liv og helse. Men dette gjelder kun for 48 timer, da leder for fylkesnemnda etter gjeldende lovverk må fatte beslutning om det er grunnlag for å opprettholde flyttingen, eller om barnet skal tilbakeføres til foreldrene.

Etter dette er det mitt forslag at staten, ved Bufetat, overtar undersøkelsene. En slik organisering av barneverntjenesten ville gitt oss en todelt tjeneste – med kommunene som ansvarlige for alle frivillige tjenester, og staten som ansvarlig for all tvang og omsorgstiltak. Dette ville ha ført til at den kommunale tjenesten kunne fått prioritere det forebyggende arbeidet og ikke så ofte drive med brannslokking.

Det er politikernes ansvar å legge forholdene til rette for at barns og foreldres rettsvern blir ivaretatt, og at barnevernsarbeidere får rammebetingelser som gjør at de kan få utøve yrket på en god måte. I dag er ikke forholdene slik. Godt barnevern handler om gode vurderinger i alle ledd og høy kvalitet på alle tiltak. Barn og foreldre fortjener det.

Det må være en lov som sikre barn rett hjelp til rett tid.

Ny barnevernlov

Så, kjære statsminister, jeg synes det er bra at du går til valg på at du skal hjelpe utsatte barn bedre. Uavhengig av om du liker forslaget eller ikke, har du en mulighet til å vise at du mener alvor når dere legge fram nytt forslag til barnevernlov til våren. Det må være en lov som sikre barn rett hjelp til rett tid. Det forutsetter blant annet at barnevernsarbeiderne får rammebetingelser som gjør dem i stand til å gjøre jobben til beste for de barna som trenger det mest.

Jarmund Veland er lammet av sykdommen ALS og har skrevet denne kronikken med øynene på en øyepeketavle.
Les også

Her forteller «Ida» hva Barneverns-Norge må gjøre

Les også

Horne og Høie med hjelp til de sykeste barnevernsbarna

Les også

Forslaget til ny barnevernlov legger opp til fortsatt sprikende og omfattende bruk av hastevedtak

Les også

Barnevernet: Gjør utdanningen 5-årig!

Les også

«Glassjenta-saken viser ikke systemsvikt i barnevernet. Den viser svik satt i system.»


 • Les mer om kronikkforfatteren:
Les også

Jarmund Veland har uhelbredelig sykdom – nekter å gi opp

Les også

Jarmund Velands støttekonsert fikk inn over 400.000 kr til lokal ALS-forskning


 • Kronikker/debattinnlegg av Jarmund Veland:

Les også

 1. Innvandrere og flyktninger redder oss som er avhengige av helsevesenet

 2. Inkluderende familier søkes

 3. Kjære vikingsupportere, bli lagets trettende mann!

Publisert:
 1. Barnevern
 2. Bufetat
 3. Kronikk

Mest lest akkurat nå

 1. Klart for fjerde koronavaksinedose i Stavanger

 2. – Hvalrossen Freya er nok på vei mot Rogaland nå

 3. Kjørte i 94 km/t i 60-sonen - mistet førerkortet

 4. Het kokkekonkurranse på siste dag av Gladmatens comeback-år

 5. «Klart det er mulig å dusje på natten»

 6. – Å bli rusfri e jækla krevende. Men jækla kjekt óg.