Øyvind Foss: Forsoning eller strid? Braut et godt valg som ny biskop

DEBATT: Vi kan ikke leve med permanent uro omkring teologiske eller seksualetiske spørsmål i Kirken, men må vise hverandre tillit og respekt for medmenneskers personlige valg. I så måte var valget av Ivar Braut til biskop et klokt valg.

Teologisk konservative Ivar Braut ble søndag 19. mars 2017 vigslet som den 10. biskopen i Stavanger bispedømme etter at det i 1925 ble opprettet som det er i dag. Han var et godt valg, skriver «den røde presten», professor emeritus, dr. theol. Øyvind Foss.
  • Øyvind Foss
    Øyvind Foss
    Professor emeritus, dr. theol.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Strid om rett lære, fortolkninger og fordømmelse av bibelsk vranglære har en lang tradisjon i Den norske kirke. Forenklet kan man si at det er strid mellom den kritiske liberale og den konservative eller «positive» retning i teologi og kirkeliv.

Et avgjørende kirkepolitisk utgangspunkt for striden i Det 20. århundre var utnevnelsen av den liberale Johannes Ording til professor i systematisk teologi ved Universitetet i Oslo i 1906. To år senere ble Menighetsfakultetet opprettet som en konservativt forankret utdanningsinstitusjon for prester, og som motpol til det kritiske og liberale teologiske fakultetet ved Universitetet. Det ble strid om fortolkninger av Bibelen, om tro og gjerninger, om liv og død, om frelse til evig liv eller fordømmelse til evig fortapelse.

Spørsmålet er om vi nå følger Kirkerådet og er beredt til å forsvare denne dobbelte praksis, eller beklager ordningen som noe vi må leve med hvis Kirken overhodet skal bestå.

Aksept for to ulike syn

Mye har heldigvis endret seg de senere år ved begge fakulteter, til større ydmykhet overfor de guddommelige utsagn i de hellige skrifter. Denne ydmykhet trenger vi i omgangen med andre troende og prester anno 2017. Vi som støtter Åpen folkekirke, er for at homofile og lesbiske med rett kan gifte seg i Den norske kirke, samtidig som vi selvsagt respekterer den eksisterende tradisjonelle kirkeordning.

Vi må anno 2017 akseptere at Den norske kirke må leve med to ulike syn på ekteskapet. Spørsmålet er om vi nå følger Kirkerådet og er beredt til å forsvare denne dobbelte praksis, eller beklager ordningen som noe vi må leve med hvis Kirken overhodet skal bestå.

Ivar Braut ble vigslet til biskop i Stavanger domkirke sist søndag, men Kongen til stede.

Slik den juridiske, teologiske og ikke minst psykologiske situasjon i dag er i mange menigheter, tror jeg det var klokt av Kirkerådet å utnevnte en konservativ teolog som Ivar Braut til ny biskop i Stavanger. Jeg kom til å tenke på biskop Karl Marthinussen, som var biskop i Stavanger fra 1949 til 1960, og som kom til å bety mye for Kirkens ansvar for fredssaken og sosial rettferdighet på 1950-tallet. Akkurat nå tror jeg det er det vi trenger i bispedømmet. I Kirken kan vi ikke leve med en permanent uro omkring teologiske eller seksual-etiske spørsmål, men vise tillit og respekt for medmenneskers personlige valg.

Les også

Homofile har tro på Ivar Braut

Jeg har personlig opplevd at det fungerte storartet i menighetsrådet i St. Petri menighet i Stavanger. Stort sett tror jeg at det kan skje i mange menigheter, selv om vi heller ikke bør vike tilbake for en nødvendig diskusjon om spørsmål vi ikke kan bli enige om. Og de finnes det mange av som kan knuse de mennesker som i Bibelen kalles «de stille i landet», som ikke søker strid og slett ikke orker det. Så skal menighetene være som en oase for dem som trenger akkurat det. Vi har aldri med et annet menneske å gjøre uten at vi holder noe av dets liv i vår hånd. Det kan være lite, men også veldig mye, så det står simpelthen til den enkelte om den den andre får et bedre liv eller ikke.

Les også

Ja til biskoppelig brobygging

Vi har vel aldri formelt og juridisk sett vært delt i to radikalt atskilte grupperinger.

Forsoningens nødvendighet

Den norske kirke kan nok overleve en vedvarende strid med uforsonlige standpunkter i livsviktige spørsmål. Vi har hatt sårbare strider som gikk på troen løs om de evige helvetestraffer, kvinnelige prester og sosialmedisinske spørsmål som prevensjon og abort. Men vi har vel aldri formelt og juridisk sett vært delt i to radikalt atskilte grupperinger. Vi kan nå frimodig forenes i den apostoliske trosbekjennelse, fundamentet for Kirken, sammen med de eldre bekjennelser, den nikenske og den athanasianske bekjennelse bekjennelse.

Publisert: