«Aftenbladet har ikke lagt fram ny informasjon av vesentlig karakter som endrer hovedkonklusjonene»

DEBATT: Å be om at havariet blir gjenstand for ny granskning vil være en avsporing av forbedringsarbeidet og unødig åpning av sår for de pårørende.

Publisert: Publisert:

«I stedet for å saumfare begivenhetene som førte til Kielland-tragedien, nok en gang, bør vi se på hva vi har lært», skriver Dag Nikolai Jenssen, Hinna. Foto: Jarle Aasland

Debattinnlegg

 • Dag Nikolai Jenssen
  Hinna
iconDenne artikkelen er over tre år gammel
Les også

Her kan du lese om det store havariet

Aftenbladet har i en serie oppslag tatt for seg «Alexander L. Kielland» havariet og belyst flere sider ved rapporter, intervjuer og konklusjoner knyttet til den største tragedien som har rammet norsk olje- og gassvirksomhet.

Les også

Kielland-saken: - Vi må granske i respekt for de 123 menneskelivene som gikk tapt

Avsporing

Det er nyttig å bli minnet på hva som skjedde og hvilken sorg mange familier ble påført. Men å be om at havariet blir gjenstand for ny granskning, vil være en avsporing av forbedringsarbeidet og unødig åpning av sår for de pårørende. Selvfølgelig kan man finne flere mennesker å intervjue, påpeke mangler ved driften og lage ytterligere regnestykker om utmatting, strukturelle mekanismer og lasthistorikk, men Aftenbladets reportasjer har ikke lagt fram ny informasjon av vesentlig karakter som endrer hovedkonklusjonene som ligger på bordet.

Les også

Veritas om Kielland: - Bruk av åtte ankere i stedet for ti var ikke ulykkesårsaken

Mulig fatal svakhet

Et forhold, som ikke blir nevnt av avisen, er at rørstussen, som hydrofonen ble festet i, ble ansett som montering av utstyr (og følgelig uten strukturell påvirkning). Sveisekategorien og brenning av hull i staget ble definert deretter og kan ikke ha vært gjenstand for vurdering av verken konstruktør eller Veritas. Når dette fikk passere uten innsigelser og uten tilstrekkelig kontroll, ble riggen levert med en mulig fatal svakhet. At rederi og forsikringsselskap så velger å gå til sak mot leverandøren, virker svært optimistisk når man er vel vitende om at:

Les også

Oljeveteraner sier nei til ny Kielland-granskning

Les også

Krever sannheten om Kielland-ulykken

 • Mannskapet manglet kursing og opplæring i hvordan plattformen skulle opereres.
 • Det er klare avvik fra konstruktørens manual mht. oppankring av plattformen og rederiets praksis.
 • Vanntette dører som skulle vært stengt, var ikke lukket.
 • Bruksområdet endres fra boring til boligkvarter, uten at konstruktøren ble involvert, og uten dokumentasjon om mulige effekter av endrede vindlaster og lokale belastninger.
 • Leverandørens inspeksjonsprogram var ikke overholdt.
Les også

Pål Mitsem om «Kielland»-ulykken: Feilen var at verftets vedlikeholdsmanual ikke ble fulgt

Les også

Reme: «Mitsems kritikk av meg og Kiellandfondet henger rett og slett ikke sammen»

At det ender med et forlik mellom partene, bør ikke komme som en overraskelse for noen. Granskningskommisjonens rapport pakker pent inn sine kommentarer om kvaliteten på arbeidet til Sjøfartsdirektoratet og Veritas, men substansen er i realiteten knallhard, arbeidet holder ikke mål.

Jeg ser ikke at en ny granskning av hendelsesforløpet vil endre på hovedkonklusjonene. Det vi derimot skylder de som ble berørt av denne ulykken, som i andre ulykker, er å demonstrere at vi som næring har tatt lærdom av det som skjedde, at kritikken og anbefalingene etter havariet virkelig har ført til endringer, hos myndigheter, klasseselskap, operatører og leverandører, m.a.o. at det ikke kan skje igjen. Samtidig har vi andre virksomheter i Norge med stadige dødsulykker, for eksempel i bygg og anlegg omkommer 10–12 personer årlig. Sitter vi på kunnskap og erfaring i offshore bransjen som vi ikke har delt med andre?

Les også

Kåre Willoch støtter ny gransking av Kielland

Bruk det vi har lært

I stedet for å saumfare begivenhetene som førte til Kielland-tragedien, nok en gang, bør vi se på hva vi har lært og hva vi praktiserer for å fremme anbefalinger om tiltak om hvordan vi kan bedre dagens situasjon, både offshore og til lands. Det er en rapport som vi skylder de etterlatte.

Publisert:

Kielland-ulykken

 1. «Vår plikt å lære av Kielland-ulykken»

 2. Ti kvinner ble enker, femten barn mistet sine fedre – og Per prest skulle trøste alle

 3. «Den som setter seg inn i Kielland-saken vil se pengemotiv og hemmelighold på alle bauger og kanter»

 4. – Gjorde myndighetene det de skulle før og etter Kielland-ulykken?

 5. Arkivverket tilgjengeliggjør nye dokumenter etter Kielland-ulykken på nett

 6. Gunnar reddet seg med nød og neppe. Noen år senere sank reketråleren hans: - Da hadde jeg fått nok av sjølivet

 1. Kielland-ulykken
 2. Debatt