• – Tariffavtalen de ansatte har med NSB, utløper våren 2020, da må det forhandles med Go-Ahead om ny avtale. Alle vet at da kommer de ansattes ansettelsesforhold, lønns- og arbeidsvilkår og pensjoner under et stort press, skriver Odd Helge Henriksen. Her fra et tog i London som tilhører Go-Ahead-gruppen. Illustrasjonsbilde, Scanpix

Go-Ahead kommer svært dårlig ut, Venstre

DEBATT: Faktum er at regjeringen overlater våre togstrekninger til det selskapet som britiske togpassasjerer er desidert minst fornøyd med.