• Hvis en gjenåpner nedlagte Hillevåg og Forus stasjoner på Jærbanen mellom Stavanger og Skeiane, og dessuten bygger en ny stasjon på Lura, får en 10 stasjoner fra Stavanger til Skeiane. De store grønne ringene (diameter 1000 m), viser anerkjent gangavstand til togstasjonene. De små grønne ringene (diameter 300 m) viser gangavstand til holdeplassene på bussveien. De grå feltene viser ennå ikke utbygde områder. KAP
    Galleri

Enklere hverdag i båndbyen: Skeiane−Stavanger som metrolinje på Jærbanen, tre nye stoppesteder

KRONIKK: Dobbeltsporet på Jærbanen kostet 4 milliarder kroner, bussveien vil koste 10 milliarder. Er det på tide å dra nytte av disse investeringene i form av byutvikling?