Enklere hverdag i båndbyen: Skeiane−Stavanger som metrolinje på Jærbanen, tre nye stoppesteder

KRONIKK: Dobbeltsporet på Jærbanen kostet 4 milliarder kroner, bussveien vil koste 10 milliarder. Er det på tide å dra nytte av disse investeringene i form av byutvikling?

Hvis en gjenåpner nedlagte Hillevåg og Forus stasjoner på Jærbanen mellom Stavanger og Skeiane, og dessuten bygger en ny stasjon på Lura, får en 10 stasjoner fra Stavanger til Skeiane. De store grønne ringene (diameter 1000 m), viser anerkjent gangavstand til togstasjonene. De små grønne ringene (diameter 300 m) viser gangavstand til holdeplassene på bussveien. De grå feltene viser ennå ikke utbygde områder.

Debattinnlegg

 • Henrik Lundberg
  Henrik Lundberg
  Sivilarkitekt MNAL, KAP − Kontor for Arkitektur og Plan
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Selv om det har vært vedtatt lenge, kommer det nye bompengeopplegget nå som et sjokk på mange. I tillegg til et krevende tidsskjema, skal man få en stor økonomisk belastning. Som flere har påpekt, er det uheldig at dette ikke er blitt kommunisert bedre tidligere.

Men det som er enda mer uheldig, er at vi med overlegg har utviklet en bosetting som innebærer et så stort daglig reisebehov. I femti år har bilen vært viktigste byutvikler, med en sentrifugalkraft som har spredt byområder stadig lengre utover. Når det nå viser seg at den spredte byen ikke er i tråd med overordnete mål, er det ikke mulig å endre den over natten.

Jærbanen som metrolinje

For endring er krevende. Derfor er det viktig ikke å forskuttere fremtidige, nye løsninger, men i stedet ta i bruk de muligheter som finnes. Mellom Stavanger og Sandnes går det en dobbeltsporet jernbane. Det er i prinsippet regionens metrolinje. Den kostet nærmere 4 milliarder kroner da den ble bygget. Likevel er byutviklingen langs linjen begrenset til Jåttåvågen, og her er kun halve området utviklet. Nå legges bussveien i samme bybånd-akse. Kostnaden er 10 milliarder. Er det på tide å dra nytte av disse investeringene i form av byutvikling?

Les også

Kostnadene til Bussveien kan kuttes 3,3 milliarder

Slik ser Trodahl Arkitekter for seg utviklingen av Luravika til et nytt bolig- og rekreasjonsområde. Veien mot Sandnes sentrum går ut av øvre billedkant.

Her ligger er en mulighet for å forenkle hverdagen for mange. Metrolinjen har i dag syv stopp fra Skeiane (tidl. Sandnes stasjon) til Stavanger stasjon. Det er rom for å øke med ytterligere tre; gjenåpning av Hillevåg og Forus stasjoner, pluss et nytt stopp på Lura. Med bevisst byutvikling rundt disse stoppene kan regionen få en båndby med 10 stasjonsbyer, der de to bysentrene og fire bydelssentra inngår. Med både bussvei og metro blir det effektivt og enkelt å bevege seg opp og ned i Båndbyen. Her vil man finne et tilbud til alle behov; arbeidsplasser, handel og service; boliger, skoler og barnehager; hverdagstur-natur, treningstilbud og møteplasser.

Les også

Forvandling av Luravika kan skape et bo-område for 4500 mennesker

Stort utbyggingspotensial

Nå vil noen innvende at arealet langs jernbanen er ensidig og i stor grad utbygd, og at det derfor ikke er særlig utviklingspotensiale. KAP undersøkte mulighetene og fant at det er rom for 2 millioner nye kvadratmetre. Det er en betydelig størrelse. Det tilsvarer 15.000 nye boliger og 25.000 nye arbeidsplasser. Og utgangspunktet er godt; i gåavstand fra de 10 (mulige) jernbanestoppene bor det i dag 100.000 mennesker, og 50.000 jobber her.

Andre vil innvende at det allerede skjer mye i bybåndet. Det er vel ikke helt riktig. Det er mange planer, men lite bygging. Et unntak er Paradis, men selv ikke her er planene ferdige. Og det er et område som kunne hatt behov for en regional funksjon, spesielt etter at sykehuset ble vedtatt flyttet. I Hillevåg, på Mariero og i Jåttåvågen er det planer, men lite skjer. På Gausel har det vært en områdeplan på tegnebordet i snart 10 år. Gjenåpning av Forus blir stadig avvist, og Sandnes har valgt å ta ut Lura stasjon av kommuneplanen.

Det siste er paradoksalt, fordi samme kommuneplan legger i stedet fortsatt opp til kraftig byspredning, noe som ikke vil gjøre hverdagen enklere for nye innbyggere. Når det er sagt, skjer det mye positivt innen sentrumsutviklingen i Sandnes. Planene for Ruten, byggingen i Havneparken og muligheten for en ny bydel rundt gjenåpnet Storåna i Vågen vil kunne gi interessante, nye bykvaliteter. I tillegg er det flere initiativ rundt Skeiane stasjon som lover godt.

Les også

Sandnes får nei til å vokse utenfor byen

Les også

Her vokser Sandnes-byen, men nå må veksten skje i sentrum

Nye og attraktive egenskaper

Men det er nødvendig å se disse initiativ og planer i en større sammenheng. Det ligger store muligheter i et samvirke mellom jernbanen og bussveien. Dobbeltsporet har metropotensial, med mulighet for langt høyere frekvens enn dagens. Båndbyen kan også utvides sørover, til Ganddal, med stopp på Hove. Slik vil den få 12 stopp; fem i Sandnes og syv i Stavanger. En metrobasert byutvikling vil styrke bysentrene og bydelssentrene, og ha potensial for å utvide de urbane byområdene til et felt av 10–12 stasjonsbyer.

Dette vil gi regionen helt nye og attraktive egenskaper. Med flere innbyggere i bybåndet kommer grunnlag for et større tilbud av hverdagsfunksjoner, slik at mange kan bo i en reell 10-minuttersby. Det løser ikke alle problemene med den spredte byen, men det er en start.

Les også

 1. Bomringer og rushtidsavgift fører til nye reisevaner

 2. 1,5 kilometer ny vei mellom Forus og Ullandhaug kan spare 1,5 milliard

Publisert:
 1. Byutvikling
 2. Kollektivtransport
 3. Sandnes
 4. Stavanger
 5. Jærbanen

Mest lest akkurat nå

 1. Korvetten AS begjært konkurs

 2. 38-åring tiltalt for vold mot gutt etter ring-på-spring

 3. Fikk sparken i Dalane Kraft etter at han varslet NVE om et sikkerhetsproblem

 4. Klar oppfordring fra de voksne: Ta russetiden tilbake!

 5. Politiet rykket ut til slåsskamp på Klepp

 6. Russisk gass fyrer opp Tyskland