Pornofri barndom – pornofilter nå!

DEBATT: Foreldre må snakke med sine barn om porno på samme måte som de snakker om alkohol, røyking, seksualitet og grenser. Dessuten må selvsagt en oppdatert seksualundervisning være tilgjengelig for barn og unge.

«Gjennom internasjonalt samarbeid kan Norge kreve at pornobransjen må sørge for lukkede sider og ha reell alderskontroll ved at folk må registrere seg med navn og aldre for å komme inn», skriver Randi Mobæk.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fem år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Politiet i Oslo melder at antall seksuelle overgrep mot barn og unge øker. Selvsagt skjer dette når politikerne ikke har satt inn nødvendige forebyggende tiltak. Verre vil det bli om de ikke ser dette i sammenheng med den økte utbredelsen og bruken av pornografi og overgrep. Det er Stortingets ansvarsfraskrivelse, internettleverandørenes grådighet og sexindustriens råskap som har hovedskylda for å berede grunnen for overgrep.

Pornokulturen er aggressiv og konsekvensene begynner å angå mange og bli så omfattende at det presser seg fram reaksjoner og diskusjon i det offentlige rom.

Kripos melder bekymring

Vi er mange som har advart mot utviklingen. Feministers kompetanse blir sjelden tatt på alvor, men når også instanser som Kripos melder bekymring håper vi flere våkner. Kripos dokumenterte høsten 2016 at unge voldtar utfra oppskrifter i pornoen. Den nordiske undersøkelsen Unge, køn og pornografi i Norden (2006) viste at et relativt stort antall norske barn og unge ser pornografi på nett. I 2011 (EU Kids Online) og i 2016 (STIR) kom det også undersøkelser som bekreftet dette. Pornoen blir en referanseramme for eksplisitte seksuelle handlinger, tenningsmønstre og utseendeideal. Sexisme og kvinneforakt i porno er potensielt noe gutter bruker til press og tvang overfor partner (STIR). Pornoen brukes som kilde til læring, og inngår i mange unges utforskning av egen seksualitet (Aftenposten 13.12.2012).

Tallene fra 2016 viste at 48 prosent av norske gutter mellom 14 og 17 år bruker porno. Tallene plasserer Norge på topp i Europa. I januar 2018 hadde flere medier oppslag om at nordmenn har størst aktivitet i Europa på internettsider som selger sex. Når konsumet er så stort vil noen omsette det de ser på nettet i reell handling.

Les også

Dette er de norske nettovergriperne

Les også

Tarjei Sandvik Moe: – Porno og romantikk gir oss håpløse idealer

Utrede pornofilter

Pornokulturen er aggressiv og konsekvensene begynner å angå mange og bli så omfattende at det presser seg fram reaksjoner og diskusjon i det offentlige rom. Stortinget har nedsatt et utvalg for å utrede om Norge skal innføre et pornofilter.

Kvinnegruppa Ottar arrangerte sammen med kampanjen Stopp pornokulturen en nasjonal konferanse om temaet i november 2017. Her deltok mange viktige bidragsytere. En av dem var Maria Ahlin fra Freethem. Hun viste til forskning i Sverige om at porno har samme effekt som alkohol, tobakk og narkotika. Foreldre følger gjerne med på at ungdommen ikke drikker når de er i tenåra, men de aner ikke hva barna får med seg av porno. Hun viste til en svensk omfangsundersøkelse der 16-åringer ble spurt om deres nettpornovaner. Gjennomsnittsalderen for å starte med å se porno var 12.3 år. 70 prosent av 16-åringene så på porno en gang i uka. 1 av 10 unge så porno hver dag og 8 prosent av disse sa at de så mer enn de ønsker (avhengighet).

Innholdet i de mest populære filmene viste at 88 prosent av 304 scener inneholdt fysisk aggresjon, 48,7 prosent inneholdt verbal aggresjon. Fokuset er at kvinner er et objekt som brukes for å stimulere menn.

Forvrengt syn

Hun påpekte at pornoen gir barn og unge et forvrengt syn på seksualitet og mange får tidlig et anstrengt forhold til seksualitet og relasjoner. Et høyt pornokonsum gjør dessuten at folk får mindre empati for seksualbrudd, øker risikoen for sexkjøp og skaper seksuelt aggressive holdninger. Hun sa også at man blir mer kritisk, mindre glad i sin partner og endrer tenningsmønstre ved å se på porno.

I likhet med Ahlin krever Kvinnegruppa Ottar at det innføres aldersgrense for å se nettporno, et pornofilter må på plass, foreldre må snakke med sine barn om porno på samme måte som de snakker om alkohol, røyking, seksualitet og grenser. Dessuten må selvsagt en oppdatert seksualundervisning være tilgjengelig for barn og unge.

VG meldte den 26.01.18 at Ap og KrF kan få støtte fra SV og SP til å blokkere nettsidene til uregulerte pengespillselskaper og hindre nordmenn fra å laste ned og spille. Noen tekniske hindre ble ikke problematisert. Dersom et slikt filter kan innføres overfor spillselskaper dokumenterer det at det kun står på politisk vilje å hindre spredning av pornografiens kvinnehat. Et nettfilter vil bidra til å iverksette dagens lovverk for å beskytte barn og unge.

Nasjonale løsninger

Kripos har allerede et filter som de administrerer og som kan lages nasjonalt. Gjennom internasjonalt samarbeid kan Norge kreve at pornobransjen må sørge for lukkede sider og ha reell alderskontroll ved at folk må registrere seg med navn og aldre for å komme inn. Internasjonalt initiativ har virket før: Google og Microsoft sørget etter press for en løsning hvor nettsteder flagget av barnebeskyttelsesgrupper ikke dukker opp på søkemotoren. Facebook har teknologi som stopper uønsket deling. Det finnes nasjonale løsninger gjennom å opprettholde kravet i lovgivningen om filter eller blokkering. Tekniske løsninger finnes, internasjonalt samarbeid vil forsterke et slikt filter, så hva venter du på Listhaug?

Publisert: