• «Vi er stolte over å være i ferd med å fullføre et stort og omfattende prosjekt basert på de rammene Stortinget har vedtatt etter en lang og demokratisk lokal- og fylkespolitisk prosess», skriver Gunnar Eiterjord. Rune Vandvik

Ryfast er samfunnsøkonomisk lønnsomt

DEBATT: Frian Åsnes har et debattinnlegg i Aftenbladet 1. februar der han kommer med utsagn om lønnsomhet og trafikkgrunnlag for Ryfast-prosjektet som faktisk er feil.