Ryfast er samfunnsøkonomisk lønnsomt

DEBATT: Frian Åsnes har et debattinnlegg i Aftenbladet 1. februar der han kommer med utsagn om lønnsomhet og trafikkgrunnlag for Ryfast-prosjektet som faktisk er feil.

«Vi er stolte over å være i ferd med å fullføre et stort og omfattende prosjekt basert på de rammene Stortinget har vedtatt etter en lang og demokratisk lokal- og fylkespolitisk prosess», skriver Gunnar Eiterjord.
  • Gunnar Eiterjord
    Prosjektleder, Rv.13 Ryfast og E39 Eiganestunnelen
Publisert: Publisert:
Les også

Frian Åsnes sitt innlegg: Slutt å sammenligne Ryfast og Rogfast!

Les også

Ville Ryfast blitt vedtatt nå?

icon
Denne artikkelen er over fire år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Basert på de samfunnsøkonomiske beregningsmodellene gitt med føringer fra Finansdepartementet, som er fastsatt for denne typen prosjekter, er Ryfast dokumentert til å være samfunnsøkonomisk lønnsomt med en positiv netto nytte. Tilsvarende er Eiganestunnelen som inngår som en integrert del av prosjektet, også dokumentert til å være lønnsomt med en positiv netto nytte.

Svært gode tall

Prosjektet har «svært gode» tall til å være store og omfattende samferdselsprosjekter med betydelige investeringskostnader.
(Kilde fra de oppgitte dataene er «St. prp. 109 S (2011-2012) om utbygging av Rv13 Ryfylkesambandet (Ryfast) og fastsetjing av styrings- og kostnadsramme for E39 Eiganestunnelen i Rogaland.»)

Trafikkgrunnlaget for Ryfast er grundig utredet, kvalitetssikret og lagt på et svært nøkternt nivå. Allerede i dag ser vi en trafikkutvikling på de aktuelle reiserelasjonene som ligger godt over prognosene en opererte med da prosjektet ble lagt fram for beslutning. Årsnes sin udokumenterte «synsing» med trafikktall framstår derfor som litt spesiell sammenlignet med dette.

Årsnes sin videre ytring om at Ryfast ikke burde blitt vedtatt i dag, som jeg er usikker på om står for hans personlige eller konsulentfirmaet Econ sin regning, skal jeg la være å kommentere. Vi er stolte over å være i ferd med å fullføre et stort og omfattende prosjekt basert på de rammene Stortinget har vedtatt etter en lang og demokratisk lokal- og fylkespolitisk prosess. Få utbyggingsprosjekter i dette landet har vel vært utredet og belyst mer enn Ryfast.

Prosjektet vil bidra til:

  • En betydelig forbedring i transportinfrastrukturen i fylket.
  • Knytte store deler av Ryfylke sammen med Jæren i et felles bo- og arbeidsmarked.
  • Å gi privatpersoner og næringstrafikk muligheten til å reise når de vil uten å være avhengig av et båttilbud med rutetider, til tider kapasitetsproblemer og andre begrensninger.
  • Å gi et bedre transporttilbud mellom Byøyene i Stavanger og fastlandet.
  • Å avlaste Stavanger sentrum for gjennomgangstrafikk, inkludert å gi et bedre transporttilbud for næringstrafikken gjennom sentrum.

Mange gleder seg

Ut fra de tilbakemeldingene vi får fra pendlere, næringstrafikk og andre reisende, er det mange som gleder seg til prosjektet er ferdig, og de kan reise når de vil på et effektivt og framtidsrettet hovedvegnett. Det synes vi er kjekt, og vi skal gjøre vårt beste for å levere et godt prosjekt.

Publisert: