Vi må jobbe sammen for et bærekraftig velferdssamfunn

DEBATT: Denne uken legges den nye regjeringsplattformen frem. Den blå-grønne regjeringen vil jobbe for et bærekraftig velferdssamfunn med muligheter for alle, og vi inviterer Stortinget med på laget!

Publisert: Publisert:

«Fremover skal vi løse de store utfordringene Norge står overfor, samtidig som vi tar vare på et samfunn med små forskjeller og høy tillit mellom folk», skriver Aleksander Stokkebø. Fra venstre Siv Jensen, Frp, Erna Solberg, H, og Trine Skei Grande, V. Foto: NTB Scanpix

Debattinnlegg

 • Aleksander Stokkebø
  Stortingsrepresentant, Utdannings- og forskningskomiteen (H)
iconDenne artikkelen er over to år gammel

De siste fire årene har Erna Solberg og regjeringen både ledet landet trygt gjennom et kraftig oljeprisfall og tatt vår del av ansvaret for mennesker på flukt. Velgerne gav oss fornyet tillit ved valget og har gitt oss i oppdrag å fortsette innsatsen for å gjøre vårt flotte land enda bedre. Med utvidelsen av regjeringen styres landet vårt nå på en bredere borgerlig plattform.

Må gjøre endringer

Fremover skal vi løse de store utfordringene Norge står overfor, samtidig som vi tar vare på et samfunn med små forskjeller og høy tillit mellom folk. Vi vet at inntektene fra oljeindustrien (en enormt viktig næring i all overskuelig fremtid) ikke vil øke like mye som tidligere, samtidig som vi blir flere eldre. Dette betyr at flere må stå i arbeid lenger, og at vi må gjøre endringer for å bevare velferdssamfunnet.

Norsk økonomi må gjennom en omstilling for å skape vekst, nye arbeidsplasser og flere bein å stå på. Den økonomiske politikken må baseres på at verdier må skapes før de kan deles, samtidig som skattesystemet må være vekstfremmende og legge til rette for styrket konkurransekraft. Vi må investere i kunnskap og infrastruktur.

Alt for mange har i dag en for løs tilknytning til arbeidslivet. Et av våre viktigste satsingsområder for perioden vil derfor være å sette i gang en inkluderingsdugnad, hvor vi blant annet prioriterer et kompetanseløft og læring hele livet. På den måten kan flere lære seg de ferdighetene det er behov for i arbeidslivet. For at flere innvandrere skal komme raskere i arbeid og integreres bedre, skal det gjennomføres en reform av hele integreringsfeltet. Med flere i arbeid vil også fattigdommen reduseres. Flere skal gis mulighet til å skape et godt liv for seg selv og sin familie.

Les også

Nyttårstalen i Stavanger: – Vi må skape en vi-kultur som alle føler seg hjemme i

Les også

Vi ønsker et trygt, moderne og fleksibelt arbeidsliv

Offensiv klimapolitikk

Regjeringsplattformen legger også grunnlaget for en offensiv klimapolitikk for årene fremover. Utslippene er på vei ned, men vi gir oss ikke der. Vi må ta vår del av ansvaret for å oppfylle klimaforpliktelsene, og vi skal omstille norsk økonomi slik at det lønner seg å velge grønt. Det skal satses mer på ny grønn teknologi, og vi må utvikle markeder for nullutslippsløsninger. I de store byene, som i Stavanger-regionen, skal det bygges ut mer kollektivtransport, sykkel og gange.

Publisert:

Les også

 1. Måling: Her er Rogalands nye lag på Stortinget

 2. Hvem er det nå som svikter?

 3. Fremskrittspartiet styrker vilkårene for oljeindustrien

 1. Debatt
 2. Statsbudsjettet
 3. Økonomi
 4. Erna Solberg
 5. Aleksander Stokkebø